Røa har fått et nytt torg og en ny møteplass som bidrar til variert byliv. På torget er det lagt til rette for mange ulike aktiviteter og plassen har blitt et lokalt samlingspunkt, et hyggelig sted å gå til.

Torget er offentlig og åpent for alle. Her foregår aktivitet og det er lagt til rette for å møtes, spontant og planlagt, noe som bidrar til et sosialt bærekraftig samfunn. Plassen har fått en scene som blir flittig brukt til små konserter, bokbad og skoleavslutninger. Det er spesialdesignet et vannarrangement hvor Nico Widerbergs kunst «Fra bygd til by» er plassert. Widerberg kyr sammen med vannet er en magnet på barn og andre som vil avkjøle seg og leke. Tre store plantebed er etablert på torget, plassgulvet faller mot grøntfeltene slik at overvann fordrøyes. Langs plantebedene er det også rikelig med sittekanter å slå seg ned på. Gjennom det største plantefeltet er det lagt tråkkheller slik at man kan bevege seg gjennom det grønne, samtidig som det skaper en alternativ bevegelseslinje over torget.

---
Røa has got a new square and a new meeting place that contributes to varied city life. In the square, many different activities have been arranged and the place has become a local gathering point. The square has been given a stage that is used for small concerts, book baths and school graduations. A water event has been specially designed where Nico Widerberg’s art “From village to town” is located. Widerberg’s cows, together with the water, are popular for children and others who want to cool down and play. Plant beds have been established in the square with plenty of seating edges. Through the largest plant field, steppingstones have been laid so that you can move through the green. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Vestre Aker

Oppdragsgiver: Røa Centrum/HENT

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: 9 daa

Prosjektansvarlig: Leif Rathe

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Line Beate Løvlien

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Vårin Huser, Ida Fröjmark MNLA, Dina Sætre

Rådgivere/konsulenter: Norconsult og Rambøll

Entreprenør: HENT

Anleggsgartner: SL-steinlegging

Kunstner: Nico Widerberg

Arkitekt: LPO

Priser i konkurranser: OMA Awards–Årets bylivsprosjekt 2021

Annet: Foto Line Beate Løvlien og Amund Johne

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • 03-Røa-torg_Oversikt-A-Johne
  • 04-Røa-torg_-Kunst-A-Johne
  • IMG_2982

Liknende prosjekter