Bogstadveien er Oslos handlegate nr. 1 og definert som "strøksgate" i byens gatehierarki sammen med Karl Johans gate og noen få andre gater i sentrum.

Prosjektet med oppgradering av gaten strekker seg fra Parkveien til Sorgenfrigata og inkluderer sidearealer og koblinger til sidegater – samlet lengde 1000 meter. Gaten vil få et estetisk og komfortmessig løft. Dette gjøres ved at fortau og møteplasser får nytt granittgulv med gatevarme og et spesialutviklet konsept for kantstein og belegning. Det er utstrakt bruk av stedstilpassede løsninger og høy detaljeringsgrad med fokus på stedlige kvaliteter i arkitektur og romforløp. Prosjektet er under bygging og ventes ferdigstilt med nye møteplasser, fortau, kjørebane og trikkespor i løpet av sommeren 2014.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten

Byggeår: 2012-2014

Prosjektperiode: 2011-2013

Areal/størrelse: 1000 m gatelengde / 15 000 m2

Prosjektansvarlig: Jostein Bjørbekk MNLA

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Line Løvstad Nordbye, Svein Erik Bergem, Nora Johanne Mellemstrand, alle MNLA, Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Finansieringskilde/sponsor: Oslo kommune BYM, VVA, Sporveien, Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening

Bjørbekk & Lindheim AS

  • BVN-6
  • DSC_0134
  • Granittbelegg utsnitt
  • IMAG5187
  • kari dot vatn

Liknende prosjekter