Skolen er plassert på en noe trang tomt i urbane omgivelser. Bygget er plassert mot nordøst for å få et best mulig uteareal for elevene i sydvest. Det etableres en tredeling av tomta fra syd til nord:

  • den grønne delen, dekket med kunst-gress, med ballplasser og aktiviteter i grønne omgivelser
  • forplassen med en sentral løper fra busstopp/drop-off, opp mot hovedinngangen og gjennom bygget
  • trafikkareal i nord.

Et tosidig sitteamfi i orange gummiasfalt gir mulighet for opphold og undervisning. Eksisterende vegetasjon er bevart i størst mulig grad. Utenom skoletid er arealet en attraktiv aktivitetspark for barn og ungdom i Hokksund.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Hokksund, Øvre Eiker

Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2009-2012

Areal/størrelse: 7,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 8,3 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marit Reisegg Myklestad MNLA, Ann Kristin Viken Almås, Christoph Köpers, Johan Østengen MNLA

Entreprenør: Trio entreprenør AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: L2 Arkitekter (bygg)

Priser i konkurranser: 1. premie

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Hokksund pri 2
  • Hokksund pri 3
  • Hokksund pri 4
  • Hokksund ungdomskole site plan

Liknende prosjekter