Høsten 2008 arrangerte Oslo kommune Friluftsetaten en åpen internasjonal prosjektkonkurranse om utforming av en ny bypark på Nedre Foss i Oslo. Forslaget «FLYT» forfattet av landskapsarkitekter i Norconsult Sandvika ble kåret til det beste forslaget og lagt til grunn for videre prosjektering.

Planen legger til rette for god kontakt med Akerselva gjennom et universelt utformet dekke nært opp til elva. Utformingen av dekket er et speilbilde av Akerselva ved at det tar former fra elvas inn og utbuktninger. I dekket skal det lages hull for vegetasjon. Utsparringene har form som elvebanker. Sentralt i planen etableres en stor gresslette som sammen med Grünerhagen danner et stort landskapsrom til allsidig bruk. Mellom Studentsiloen og Bellona-bygget etableres det en ny plass som vil binde den nye parken sammen med Vulkan-området. Plassen har forbindelse opp til Fossveien og Grünerløkka og bidrar til å knytte områdene sammen.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Nedre Foss, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune Friluftsetaten

Prosjektperiode: 2009-2012

Areal/størrelse: 15 daa

Kostnad inkl. MVA: 15 millioner kr.

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sylvia S. Samuelsen, Guro L. Lundqvist, Line Beate Løvlien, Anne Sofie W. Lileng og Ulrich Pulg, alle MNLA, Hanne Kathrine Solli stud.lark

Arkitekt: Anniken D. Reinertsen

Samarbeidspartnere: Mari Gaasemyr, lysdesigner

Prosjekttype: Konkurransebidrag

Priser i konkurranser: Vinnerbidraget som legges til grunn for videre prosjektering

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

  • nedrefossbypark09-02
  • nedrefossbypark09-03

Liknende prosjekter