Ballastbryggen ligger i Nordnesparken, rett utenfor akvariet i Bergen. På 1800-tallet ble det losset og lastet ballast til seilskipene fra denne kaien, men de siste hundre årene har den ligget som en gjengrodd steinrøys.

Bryggen ble restaurert med kaiens opprinnelige stein som ble hentet opp fra sjøbunnen omkring. Nordnespynten er svært bølgeutsatt og steinen er nå festet med stålstag til undergrunnen, i tillegg til armert bakstøp. Det er laget ny adkomst fra Nordnesparken med en rampe av gitterrister som fortsetter utover bryggedekket som en svevende promenade.
Det er trapper ned mot sjøen i øst og vest, og en plen for lek og solbading. Fordi Ballastbryggen er det eneste stedet i umiddelbar nærhet til Bergen sentrum hvor en nå kan komme seg ned til sjøen for å vasse, lete etter krabber og føle bølgenes brus, har den blitt svært populær og er i bruk i all slags vær.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Nordnes, Bergen

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Grønn etat

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2012-2013

Areal/størrelse: ca. 1 da

Kostnad inkl. MVA: 10,5 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Leiv Haugland, Grønn etat i Bergen kommune

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult (tidl. Riss Landskap) v/ Anne K. Irgens MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne K. Irgens MNLA, landskapsarkitektstudent Damien Durvie, tegner Kjersti Karlsen

Rådgivere/konsulenter: Jon Blytt Hammarstrøm, H2 Byggeteknikk - RIB, Trond Hanssen, Norconsult - Undervannsarbeider

Entreprenør: Bydrift AS

Anleggsgartner: Bydrift AS

Underleverandører: Donar AS (steinarbeider), Fana stål (rampe, rister og rekkverk), Anleggsgartner Wikholm (benker)

Samarbeidspartnere: Bergen sjøfartsmuseum, Byantikvaren i Bergen og Bergen Havnevesen

Norconsult AS, Bergen

  • IMG_2309
  • IMG_2727
  • IMG_3174
  • IMG_3191

Liknende prosjekter