Sandviken Sjøfront ligger i et gammelt sjøbodmiljø i Sandviken i Bergen. Tomten er sydvestvendt og på gode sommerdager kan solen nytes helt til den går ned over Askøy i vest. Prosjektet er en kombinasjon av bolig- og næringsformål.

Parkeringsgarasjen er anlagt under bakkeplan. Gatetunene og torget er dermed skjermet fra biltrafikk, med unntak av noen få parkeringsplasser. Dekket i gatetunene er en kombinasjon av asfalt og teglstein i brune/grå toner. Hjertet i prosjektet er torget. Dette markeres i form av et lyst gulv av store granittheller som ligger vridd i forhold til gatetunenes orientering. Torget ligger luftig og åpent mot sjøen og fjorden. Her er grønne innslag i form av et skrått gresslandskap, som vil egne seg godt for soling og opphold på gode sommerdager. På torget er det plantet et hjertetre. På indre del av torget er det lagt til rette for uteservering, felles arrangement og opphold.

Langs Sjøgaten, prosjektets avgrensning mot øst og en av hovedtrafikkårene inn til Bergen, er det etablert plantefelt med gatetrær av agnbøk og bunndekkende stauder. Plantefeltene er skråstilt mot gaten for å gi forbipasserende en grønn opplevelse.

Langs sjøen er det anlagt en trepromenade, – den lengste sammenhengende promenaden i Sandviken per i dag. Denne er også ført videre sørover over hopen, ved hjelp av en liten bro. Der torget møter promenaden er en liten strekning av Muleelven gjenåpnet, etter å ha ligget under lokk i flere tiår. Promenaden er nedsenket med sitte­trapper der den krysser Muleelven.

Lengst nord i området er det lagt til rette for soling og bading. Trapper og ramper som leder ned til sjøen er universelt utformet, og det er mulig for alle å ta seg helt ned til vannkanten. Tredekket på nedre nivå er byttet ut med stålrister, slik at sjøen kan bryte gjennom på dager med høye bølger. Sandviken Sjøfront er et av de få stedene i bydelen hvor befolkningen får tilgang til sjøkanten, og hvor det er lagt til rette for et dypp i fjorden.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Sandviksboder 1 AS

Byggeår: 2014

Kostnad inkl. MVA: 12 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Arne Smedsvig MNLA

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Arne Smedsvig MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Benedicte Eriksen, Frode Bjærum Pedersen og Marius Sekse, alle MNLA

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Arkitekt: Rambøll AS, Bergen og OG Arkitekter AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • Sandviken2
  • Sandviken3
  • Sandviken4
  • Sandviken5
  • Sandviken6

Liknende prosjekter