Prosjektet omfatter første fase av en utvidelse, og oppgradering av en eksisterende gravlund til dagens behov.

Lenvik kommune har vært opptatt av høy kvalitet. Utsmykningen er designet av landskapsarkitektene spesielt for gravlunden og produsert av lokale håndverkere. Utsmykningen omfatter en gangportal, gjerde, minnelund, vannposter, sittebenker og klokketårn. I tillegg er stedets landskapelige kvaliteter framhevet, ved at skogen mot Gisundet er åpnet opp. Kontakten mellom sundet og kirken er gjenopprettet.  

Gravlunden har to innganger med like porter. En på øvre nivå ved parkering og servicebygg og en på nedre nivå, nærmere kirken. Portene har en mørk blå lakkert stålramme, med dekor av blader i cortenstål. Materialer og farger går igjen i resten av gravlunden. Portbladene holdes av to kraftige granittstolper. På begge sider av portene går et enkelt, men vakkert trespilegjerde, som omrammer gravlunden i henhold til gravferds-lovens bestemmelser i § 7 om inngjerding og porter.  

Både portene og minnelunden har bladmotiv, som spiller på at gravlunden ligger i skogen. Intensjonen er at man allerede ved ankomst gir tydelig identitet til stedet. Minnelunden er en en meter høy og fem meter lang vegg av cortenstål, som i tillegg til mønster av blader har små bladhyller for lys. Veggen har også et granittfundament for lys og blomster. Minne-lunden er plassert på toppen av den seremonielle granitt-trappen som binder øvre og nedre nivå sammen, og med god visuell kontakt til kirken, klokketårnet og Gisundet.  

Lenvik kommune har fulgt prosjektet tett opp og sørget for at det ble gjennomført med kvalitet og godt samarbeid. På åpningen uttalte ordføreren at oppgraderingen av kirkegården har gitt Lenvik kommune ikke bare en utvidelse av en gravlund, men en ny flott park.  

The project includes a first phase of expansion and upgrading of an existing cemetery. Lenvik municipality expected high quality, and the decoration is designed specifically for the cemetery and produced by local craftsmen. The decoration includes a portal, fencing, memorial grove, water posts, benches, and a clock tower. The scenic qualities of the landscape are emphasized by restoration of visual contact between the church and the fjord, and with a ceremonial granite staircase between the upper and lower levels of the cemetery. At the opening, the mayor stated that the Lenvik cemetery has given the municipality a beautiful new park. 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Lenvik, Troms og Finnmark

Oppdragsgiver: Lenvik kommune v/prosjektleder Kato Fredriksen og Helle Bendiksen

Byggeår: 2019/2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: 6,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 10,5 mill. kr eks. mva.

Prosjektansvarlig: Kato Fredriksen

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS,LO:LE landskap og plan AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Bergset MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LoLe landskap AS v/Mari Bergset og Annie Breton, begge MNLA. VERTE landskap – arkitektur AS v/ Anita Veiseth MNLA, Adeline Finez

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult ASA v/Odd Arne Larsen, Tor Magne Millerjord

Entreprenør: Moland Total AS v/Ketil Nilsen

Underleverandører: Cortenstål fra Furstål AS, Lyngen

VERTE landskap–arkitektur AS

  • 02_Geitryggen_klokestøpul-2 DSC_0455
  • 03_Geitryggen klokketårn-2 DSC_0486
  • GeitrMB
  • 20191017_094423-1-2
  • geitryggenMB
  • 04_Geitrygge_minnelund-2 DSC_0471
  • GeitryMB
  • Geitryggen_av
  • Geitryggen2_av

Liknende prosjekter