Store offentlige uterom kjennetegner mange drabantbyer, også Saupstad-Kolstad. Uterommene representerer et enormt potensial for utvikling av identitet, aktivitetstilbud og opplevelseskvalitet. Med målrettet samordning av tiltak kan både store og små prosjekter bidra til positiv endring av de offentlige rommene over tid.

Utvikling av uterom er et viktig bidrag til å nå målene for «Områdeløft Saupstad-Kolstad, 2013–2020». Bydelen var en av tre finalister til «Attraktiv by»-prisen 2021.

Strategisk plan for uterom er et verktøy og en metode for å se ulike byggeprosjekter, oppgradering av infrastruktur og utvikling av uterom i sammenheng. Den peker på sentrale utfordringer knyttet til uterommene i bydelen, og anbefaler grep for å løse disse. Planen er brukt som døråpner og dialogverktøy. Den introduserer et felles språk med nye begreper som gjør utviklingsarbeidet mer demokratisk. 

Planen er laget sammen med prosjektledere i fylkeskommunen, kommunen, frivillige lag og foreninger, og innbyggerne i bydelen. Det er politisk vedtatt at planen skal brukes slik at nye prosjekter vurderes opp mot helheten i bydelen. Den strategiske planen for uterom er også grunnlag for en overordnet lysplan og en kunstplan for bydelen. Nye kunstverk tilføres bydelen, og mange av disse plasseres i uterommene. 

Store og små uterom bidrar i den strategiske utviklingen i perioden: Boligstiftelsens blokker, uterom (Norconsult 2018), Saupstad gravlund (Forum arkitekter 2014), Saupstad torg (Trondheim kommune 2014), Multisportbanen Glade føtter (Selberg 2017), Heimdal videregående skole (Rambøll 2018), Ringen barnehage (Norconsult 2019), Kolstad barnehage (Agraff 2020), Dalen park (Link 2020), Saupstad utebibliotek (Agraff 2020), uformelle møteplasser (Agraff 2020–2021). Huseby ungdomsskole og Huseby barneskole ferdigstilles i 2021 (Grindaker). I tillegg kommer forbedringer i tilbudet for gående og syklende med nye forbindelser, oppgraderinger og skilting av turveier.

 

A strategic plan for outdoors areas in the Saupstad-Kolstad district in Trondheim laid the ground for dialogue and coordination when Trondheim municipality was developing this area (2013–2020). The plan pointed out both challenges and solutions, using an open and including language and presentation. Strategic work led to high understanding and interest in the value the outdoor spaces represent among both inhabitants and developers. The strategic plan is basis also for a general plan for outdoor lighting and a plan for art in public spaces in the Saupstad-Kolstad district.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Prosjektperiode: 2015–2020

Areal/størrelse: 115 daa

Prosjektansvarlig: Are Risto Øyasæter MNAL og Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg MNLA

Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff arkitektur v/Trond Heggem MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Trond Heggem og Oddveig Hovdenak, begge MNLA

Anleggsgartner: Din gårdsplass AS, Hageanlegg AS, Ottar Augdal AS

Kunstner: Kunst i Offentlig Rom v/Magnar Gilberg og Bjørg Nyjordet (Blisterhaugen), Erik Pirolt (Dalen park), Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik (Heimdal VGS), Monica Gora, Anne Helga Henning, Randi Nygård (Huseby barne- og ungdomsskole), Laila Kongevold og Ste

Samarbeidspartnere: Kunstfaglig prosjektleder: Kjersti Berg

Idé/initiativtaker: Områdeløft Saupstad-Kolstad

Prosjektgruppe: Are Øyasæter MNAL, Lene Markussen, Vidar Kvamstad, Berit Kirksæther, Eli Jahn Hjorth, Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg MNLA

Priser i konkurranser: Finalist til «Attraktiv by»-prisen 2021.

Finansieringskilde/sponsor: Husbanken, Trondheim kommune

Annet: Lysdesign: ÅF Light Bureau v/Helga Iselin Wåseth og Wiggo Evensen. Fotograf: Frode Myren, Sara Husby, Martine Romstad, Trondheim kommune

Agraff Arkitektur AS

  • 2. Saupstad-Kolstad er en drabantby med romslig grønnstruktur, blokker i tun og trafikkseparering
  • 3. Nye Heimdal vgs, Saupstad gravlund, bydelsparken og idrettsbanen ligger sentralt i bydelen
  • 7. Overordnet lysplan ble utarbeidet i samarbeid med beboere i bydelen gjennom flere verksteder og prøvebelysning.
  • 9. Tr.heim kommune_Strategisk plan_ill_DSC8263
  • Dalen aktivitetspark byr også på kunst opplevelser. Erik Pirolt står bak verket GNIRDNU

Liknende prosjekter