Holmestrand brygge er utviklet på grunnlag av vinnerprosjektet i plankonkurransen. Teamet har videreutviklet prosjektet i tett samarbeid med byggherre og totalentreprenør. Prosjektet inneholder 76 boliger med stor variasjon i leilighetstyper.

Bebyggelsen ligger i hjertet av Holmestrand og utgjør en kompakt bystruktur, med bebyggelse like til fortauene. På gatenivå ligger næringslokaler med butikker og spise­steder vendt mot tilliggende gateløp. Fra gatenivået er det også flere trappeforbindelser opp til et felles grøntareal over parkeringsanlegg. Bebyggelsen varierer fra en til åtte etasjer, samt takoppbygg som gir adgang til takterrasser. Bebyggelsen karakteriseres ved teglfasader med innslag av trekledning. Fasaden mot et tilliggende, historisk bygg er behandlet særskilt, som et svar til den historiske bygningen. Et gammelt bryggerhus på tomten er flyttet og rekonstruert. 

Uteanlegget er formet etter ideen om en tredeling, med strand ytterst mot sjøen, eng i mellomsonen og skog innerst. Stranden er en plassbygd solseng og et vannspeil. Den er beplantet med bl.a. strandrug for å etablere en strandlignende biotop. Engen er i form av en plen, omringet av beplantning som etterligner den tradisjonelle blomsterengen. Her er det også plantekasser som beboerne kan benytte til dyrking. Skogen består av en lekeplass tilplantet med skogslignende vekster med bregner og skyggetålende vegetasjon. Det gamle bryggerhuset er anlagt som del av et gårdsrom, med belegg av tegl. Tegldekket skaper kontrast til materialbruken ellers i uterommet. Flere beboere har egen inngang direkte mot gårdsrommet. Det er lagt vekt på at disse skal ha sin egen lille uteplass, med klart definerte rammer. De har tredekke, plantekasser og små levegger med klatreplanter. 

 

Holmestrand Quay is developed after a planning competition won by the architectural team from Asplan Viak. The buildings are located in the heart of Holmestrand and form a compact structure with 76 apartments in addition to shops and eateries at the street level. Staircases leads to a common green area above a parking facility. The buildings are characterized by brick facades with elements of wooden cladding. The outdoor facility is designed according to the idea of a beach facing the sea, a meadow in the middle zone and a forest at the innermost part. The beach is a sun lounger and water surrounded by a beach-like biotope. The meadow is a lawn surrounded by planting that imitates the traditional flower meadow. The forest consists of a playground and forest-like vegetation.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Holmestrand, Vestfold

Oppdragsgiver: UNI-kvartalet AS, Holmestrand Utvikling AS

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 6500 m2

Prosjektansvarlig: Trine Malin Svensson, Arkitektur, Asplan Viak AS Stavanger

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Silje Steinarsdatter Kjosavik MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silje Steinarsdatter Kjosavik MNLA, Geir Nummedal

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (interiørarkitekt, plan, brann, bygningsfysikk, akustikk, bygg (forprosjekt), energi og miljø)

Entreprenør: Bermingrud AS

Arkitekt: Asplan Viak AS

Idé/initiativtaker: Holmestrand Utvikling

Priser i konkurranser: 1. plass i plankonkurransen

Annet: Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Holmestrand-brygge_1
  • Holmestrand-brygge_3
  • Holmestrand-brygge_4_Illustrasjon-Asplan-Viak

Liknende prosjekter