Vårherre skapte som vi vet jorda og lufta og vannet, men ble ikke helt ferdig på Kadettangen i Bærum. 50 000 kortreiste lastebillass med overskuddsmasser har her blitt 16 ekstra daa fjordpark. Skapt for menneskelig utfoldelse er den nå totalt 35 daa store parken det blågrønne bindeleddet mellom urbane Sandvika og naturreservatet Kalvøya.

Når sola står opp over Kalvøya og feier lyset inn fra øst, er de første menneskene allerede i gang i fjordparken med disse tingene vi gjør for å holde livet i gang – morrabad, en rotur, lufte bikkja, løpe, tenke. Og når sola slukker lyset under åsene bak Sandvika i vest, er det fremdeles mennesker her. Krøller tærne i gresset, trekker pusten, stuper, leker og promenerer.

Sommeren 2019 sto den romslige landskapsparken ferdig, med varierte soner for opphold og et landemerke av et stupetårn i klassiske ti meters høyde. Byaksen er beplantet med eik og har sin inspirasjon fra den gamle eikealleen på Wøyen gård lengre vest i Bærum. 

De duvende terrengformasjonene gjenspeiler fjordlandskapet, høyreiste trær skal på sikt danne rom og sval skygge på varme sommerdager. Rause, gressdekte flater gir plass for opphold og soling. Oversiktlighet, frodighet og stedegne arter kjennetegner parkens vegetasjonsvalg – parken blir en buffer mellom byen og det sårbare vegetasjonsmiljøet på Kalvøya.

Materialiteten i parken er valgt ut fra et ønske om kvalitet og robusthet, samt enkelhet i drift. Byaksen som et stramt, urbant element mykes opp materielt med en varm og bestandig grus som er god både å gå og sykle på. Bryggene har innbydende, robuste tredekker som er sikre å bevege seg på i all slags vær. En rik og variert park, med rom for aktivitet, rekreasjon og kontemplasjon. Tilgjengelig for alle, verdifull for alle.

 

Sandvika Fjord Park (9 acres) is the blue-green link between urban Sandvika and Kalvøya nature reserve. The park has varied zones and a landmark of a diving tower at a height of ten meters. The rolling terrain reflects the fjord landscape, the tall trees will eventually form rooms and cool shade on hot summer days. Rough, grassy surfaces provide space for chilling and sunbathing. Clarity, lushness, and distinctive species characterize the choice of the park’s vegetation – the park thus becomes a buffer between the city and the vulnerable vegetation environment on Kalvøya.

The desire for quality and robustness, as well as simplicity, was an important factor in choosing materials. The urban axis as a defined, urban element is softened materially with a warm and durable gravel – good for walking and cycling. The piers have inviting, sturdy wooden decks. A rich and varied park, with room for activity, recreation, and contemplation. 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bærum, Viken

Oppdragsgiver: Bærum kommune v/Ellef Ruud MNLA

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Areal/størrelse: 35 daa

Kostnad inkl. MVA: 220 mill. kr (inkl. utfyllingsprosjektet og Sandvika Havn)

Prosjektansvarlig: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Knut Hallgeir Wik MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Daniel Ewald MNLA

Rådgivere/konsulenter: NGI – WSP. Light Bureau AS

Entreprenør: Topaas & Haug (BT1) og Asker Entreprenør (BT2)

Anleggsgartner: Steen & Lund (BT2)

Arkitekt: RIK arkitektur AS (nå WSP)

Samarbeidspartnere: Tanaquil Enzensberger

Prosjektgruppe: bar bakke landskapsarkitekter med underkonsulenter

Finansieringskilde/sponsor: Bærum kommune

Annet: Fotograf: Tove Lauluten

bar bakke landskapsarkitekter as

  • Kadettangen_8_TLauluten
  • Kadettangen_7_TLauluten
  • Kadettangen_9_TLauluten
  • Kadettangen_TLauluten
  • 2_Landskapsplan_Illustrasjon

Liknende prosjekter