Josefines Park ligger i krysset Josefines gate og Hegdehaugsveien. Friområdet er reetablert som en offentlig, grønn park, som siste fase i opprustingen av gateprosjektet Bogstadveien.

Parken var tidligere lite brukt – folk opplevde den som utrygg, og mange oppfattet den som en privat hage. Det var et mål at parken skulle revitaliseres og få en offentlig og åpen karakter. Planens hovedgrep er å åpne opp og invitere folk inn ved å lage nye adkomster og gangforbindelser. Parken er en rolig oase tilbaketrukket fra gatens intense liv. Det grønne preget og elementer som annonserer den historiske forankringen er bevart. Visjonen har vært å forene historien med dagens bruk, ved å ivareta de historiske elementene samtidig som parken blir en attraktiv møteplass. De store, gamle trærne er bevart og viser det historiske perspektivet i de sammenhengende forhagene langs Josefines gate. Kunstverket til Fredrik Raddum understreker trærnes betydning.

Plantebruken er forankret i forhagene i området, med klipte hekker, blomstrende busker og staudebed langs ytterkantene av parken. Parken framstår grønn og frodig, samtidig er den blitt mer åpen og solfylt, og ikke minst tryggere. Ny belysning gir parken en karakteristisk kveldsstemning og øker trygghetsfølelsen. 

 

The area next to the intersection between Josefines gate and Hegdehaugsveien, is transformed into a green public park. Previously the area was in little use and perceived as a private garden. The park has become a welcoming public space offering a sunny and secure atmosphere in the green for a multitude of users in the area.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Frogner

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten 

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2011–2015

Areal/størrelse: Ca. 1200 m2

Prosjektansvarlig: Norconsult

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk, Svein Erik Bergem,  Jacek Robert Leski, Nora Johanne Mellemstrand og Line Løvstad Nordbye, alle MNLA. Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Norconsult (alle ingeniørfag), ÅF lighting (belysning)

Entreprenør: Østlandske vei og betong AS

Kunstner: Fredrik Raddum

Annet: Fotograf: Nils Petter Dale

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Josefine1-hovedbilde
  • Josefine2

Liknende prosjekter