Ekeberg ruver som den mektige, grønne flanken sørøst for Oslo sentrum. Her finner man spor etter menneskelig aktivitet helt tilbake til steinalderen. Fra 1889 kjøpte Oslo kommune opp bit for bit av Ekebergskogen og tidlig på 1900-tallet ble det etablert en folkepark her oppe.

Under krigen satte tyskerne et kraftig preg på området, bl.a med en tysk krigskirkegård med 3000 graver. De siste tiårene har Ekebergparken forfalt dramatisk, tidligere åpne arealer er vokst igjen. Nå dreies det store tidshjulet nok en gang på Ekeberg. Den gamle folkeparken er forbedret, kulturminnene er tydeliggjort og skulpturer og stedsspesifikk kunst er plassert i parken.

Stier og gangveier, parklommer og utsiktssteder er restaurert. Et nytt vannspeil er utformet bak det gamle vannreservoaret. Rause sittesteder med god utsikt mot Oslofjorden er etablert. Langs den strekningen Edvard Munch lot seg inspirere til maleriet Skrik, er det etablert et Munch-punkt i foldet plasstøpt betong.Hageanleggene rundt de gamle Karlsborg-villaene er tilbakeført i romantisk stil. Belysningen er designet spesielt for Ekebergparken.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: 2004-08: Mulighetsstudie for Chr. Ringnes 2009-10: Reguleringsplanarbeid for Oslo kommune 2011-14: Prosjektering og oppfølging for Christian Ludens Ringnes Stiftelse

Byggeår: 2013-2014

Areal/størrelse: 255 da

Kostnad inkl. MVA: Øk. ramme inkl. kunst: 200 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tone Lindheim, Svein Erik Bergem, Bjørn Amund Enebo, Jon Christian Dannevig, Karoline Storihle Ødegård, alle MNLA, Christer Ohlsson

Anleggsgartner: Braathen AS

Annet: Grunneier: Oslo kommune

Bjørbekk & Lindheim AS

  • bilde
  • vatnspegl hog

Liknende prosjekter