Skansemyren barnehage ligger på en hylle i fjellsiden opp mot Fløyen, høyt hevet over Bergen sentrum. Tomten er kupert og befinner seg i overgangen mellom etablert bebyggelse og urørt natur.

En lav bygningskropp i tre binder sammen de ulike nivåene og etablerer gode, skjermede utearealer mot sørvest. Fra en stram utside løses bygget opp i mindre bygningsvolum i møtet med lekearealet, og kontakten mellom innvendige og utvendige lekeareal poengteres både gjennom utforming og materialbruk. 

Den bratte, smale tomten gir store arealmessige utfordringer, men også muligheter. Alle flater er utnyttet til fulle, med tydelig soneinndeling som skiller aktiv og sanselig lek. Nærmest bygget skapes et univers for de minste barna, med sand, vann og lune tredekker. Herfra legges et treamfi og en klatreskråning opp mot neste nivå, som igjen rommer mer aktiv lek. Gjerder i tre skjermer det øverste platået for vind, men små tittehull gir likevel mulighet for en fantastisk utsikt over innseilingen til Bergen. Barnehagen har også tilgang til et separat, pedagogisk område, tilrettelagt med dyrkingsmuligheter og aktiviteter som stimulerer kreative, nysgjerrige og utforskende små barn.

Skansemyren kindergarten is located on a hillside, high above the city center of Bergen. The building joins various levels, and contact between the interior and exterior play area is emphasized both through design and material use. The outdoor playscape is organized with opportunities and activities that stimulate creative, curious and exploring children.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: 2 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Bergen kommune  v/Sophie Dedekam Kryvi

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Nina Dybwad

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nina Dybwad og Johan Abrahamsson MNLA

Entreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS

Anleggsgartner: Landås Hage og Boligservice AS

Arkitekt: HLM arkitektur

Annet: Fotograf: Pål Hoff

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Norconsult-®Foto-P+Ñl-Hoff-1183_crop
  • Norconsult-®Foto-P+Ñl-Hoff-1187

Liknende prosjekter