Levanger kommune åpnet i august 2015 en 15 daa stor park, midt i sentrum av Levanger.

Tomta har tidligere blitt benyttet til idrettsformål, her var det sykkelvelodrom, friidrettsbane og skøytebane. Tomta ligger et steinkast fra Levanger rådhus og tilgrensende naboer er Levanger sykehus, boliggater og et større industribygg. Før området ble fylt opp, og elva rettet ut i 1843, gikk Levangerelva gjennom tomta. Området har også siden vært flomutsatt, så byggeprosjektet inkluderte heving av tomta som flomsikringstiltak.

En tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen ga føringer for prosjektet i alle faser. Da hovedkonsept og en idéskisse var klart, ble det arrangert et åpent folkemøte i mai 2013. Her ble planen presentert, og det ble holdt en workshop med idédugnad på bakgrunn av idéskissa. Deretter jobbet prosjektgruppa og konsulent videre med innspillene og planarbeidet. Parallelt med prosjekteringen ble reguleringsplanen oppdatert. I den forbindelse ble det arrangert nok et folkemøte i januar 2014, der planen ble lagt fram og forslaget til reguleringsplanen ble presentert. Det er gjennomført utstrakt brukermedvirkning ved dialog med naboer, lederen av den lokale skateklubben, sykehuset, fabrikken og også beboerne i blokka nærmest inntil det nye skateanlegget.

Parkanlegget ble utført som hovedentreprise. Skateanlegget som er en del av parken ble utført som egen totalentreprise der prisen var gitt. Utvelgelse av utførende ble basert på forslag til løsning, samt referanser. Utformingen av parken er inspirert av Levangerelvas meandrerende elveløp. En slyngende gangsti belagt med gråblå teglbelegg er lagt der elveløpet gikk tidligere. Stien er belyst med blå lys for å understreke vanntematikken.

Aktivitetene i parken er lagt til halvsirkelformede områder – 
i prosjektet kalt «elvesvinger» – med lekeareal med vanntema, treningsapparater og skateområde. En grusbane fungerer som ball-løkke sommerstid og skøytebane vinterstid. Den tidligere sykkelvelodromen på tomta er inspirasjonskilde til et lekeområde som kalles «minivelodromen» med hopp og sprett og snurrelek. Skateområdet har blitt en stor attraksjon på Innherred – her har Levanger fått et kjempeanlegg for skatere. Skatebowlen har besøk av barn i alle aldre, med og uten skateboard. I aktivitetssonene er det valgt belysning med ulike farger.

 

The activity park is located at the centre of Levanger in Nord-Trøndelag. The park is surrounded by residential area, the regional hospital and industrial area. The main attractions in the park are two different playgrounds, a skatebowl, training area and a flexible sportfield serving as skating arena in the winter. 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Levanger, Nord-Trøndelag

Oppdragsgiver: Levanger kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013–2015

Areal/størrelse: 15 daa

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Siri Alette Aurstad MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siri Alette Aurstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marit Lutnæs MNLA, Silja J. Jermstad MNLA, Karin Fossbakk, landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: Svein Kristiansen: RIE, Bjørn Jarle Risholt: RIVA, Kjell-Amund Prestmo: BIM, Adam Suleiman: Akustikk, Gunhild Kvistad MNAL: Reguleringsplan, Roar Sande: Lysdesign, Arne Ramstad: Vegteknikk, alle Norconsult AS

Entreprenør: Fiborg og Sellæg Maskin AS

Anleggsgartner: Fiborg og Sellæg Maskin AS

Underleverandører: Betongpark AS

Idé/initiativtaker: Levanger kommune

Prosjektgruppe: Levanger kommune v/avd. for kommunalteknikk ved enhetsleder Øyvind Nybakken, byggeleder Jonas Høglund, fagansvarlig tomteutvikling Marit Glæstad Sølvberg og idrettskonsulent Kjersti Nordberg

Annet: Fotograf: John Erik Myhr Andersen

Norconsult Norge AS, Trondheim

  • Stadionparken-Bilde-1
  • Stadionparken-Bilde-6
  • Picture1
  • Picture2-copy-copy

Liknende prosjekter