Flydalsjuvet og Ørnesvingen er to av de mest spektakulære utsiktspunktene langs Nasjonal Turistveg Geiranger - Trollstigen i Møre og Romsdal. Stedene ligger i vakker natur med fantastisk utsikt over Geirangerfjorden.

Målet med utformingen har vært å forsterke opplevelsen i disse dramatiske og unike landskapsrommene. Ørnesvingen består av to deler. I «Balkongen» ligger tre dekker av plasstøpt, hvit betong forskjøvet i forhold til hverandre og danner et landskap av trapper, benker og plasser mot fjorden og naturen. Eksisterende bekk renner på en glassflate over plassen og stuper deretter utfor kanten ned mot fjorden. I «Svingen» krager et betongdekke ut over den gamle veimuren. Brede langsgående benker i prefabrikkert, slipt, hvit betong er buet etter kjørebanens form og skiller bil- og gangtrafikk. Flydalsjuvet består av tre deler og inneholder parkeringsplass, servicebygg og flere utsiktspunkter bundet sammen av stier og eseltrapper.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Byggeår: 2005-2006

Areal/størrelse: Flydalsjuvet 4 da. - Ørnesvingen 2 da.

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: Node Rådgivende Ingeniører AS

Entreprenør: Christie & Opsahl AS

Kunstner: May Elin Eikaas-Bjerk

Arkitekt: 3RW Arkitekter

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • flydalsjuvetornesvingen-2
  • flydalsjuvetornesvingen-3

Liknende prosjekter