Prosjektet omfatter rundkjøring og deler av Lena­gata og Silogata. Siktemålet med miljøgata var å bedre trafikkforholdene og sikkerheten, og medvirke til en positiv utvikling av tettstedet Lena som helhet.

I tillegg til gata og rundkjøringen, er fortau og plasser med grøntanlegg opparbeidet. Konseptet har vært å utvikle grønne rabatter mellom gata og fortau/plasser. Rabattene ble utformet slik at de skapte uterom mot bygningene langs gata. Rabattene har en kant i sort betong som går opp i sitte­høyde og stedvis er dekt med trebenker. Rundkjøringen er formet som en bølgende åker. 

De grønne rabattene gir avskjermede og gode fortau, og oppholdsarealer langs fasadene. De er beplantet med blomstrende stauder og stedegne tresorter. Det bølgende åkerlandskapet i senter av rundkjøringa er beplantet med gras og starrarter. I sentraløya er det plassert skulpturell belysning for rundkjøringen. Anlegget har en sterk form, få elementer og et frodig uttrykk som har gitt Lena sentrum et positivt løft, og et grunnlag for videre utvikling av miljøgata, torget og parken.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Østre Toten, Oppland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: Ca. 7 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 16 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Via Nova Plan og trafikk AS, Electronova AS

Entreprenør: Brødrene Guldbrandsen AS

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Lenagata-2_Damian Heinisch
  • Lenagata-3_Damian Heinisch

Liknende prosjekter