"Sti for øye" dreier seg om å skape noe ekstraordinært ut av det ordinære. En landskapstilpasset tursti har fulgt Mae Wests råd om at en kurvet linje er den vakreste linja mellom to punkt. Ti forskjellige kunstnere har plassert kunstverk langs stiens myke linjeføring.

VESTFOLDSK BOKEMO
Så mye gran som mulig er ryddet bort. Trærne er stammet opp for å introdusere perspektiv og lys, så vårblomstene skal trives. Vi har kultivert verdens nordligste forekomst av bøk til ei vestfoldsk bokemo, som er en opplevelse i mai når bladene  ruller seg ut som lysegrønne flagg.

LYS OG HIMMELTRAPP
Lysdesigneren har lyssatt karakteristiske steder i et lavmælt lysprosjekt.
Ei oppsiktsvekkende himmeltrapp iscene-setter utsikten til Slottsfjellet i Tønsberg. Den tidligere hverdagsskogen er blitt en internasjonalt kjent skulpturpark i en elegant parkskog.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Fossnes i Arnadal, Stokke i Vestfold

Oppdragsgiver: Fossnes AS og Stokke kommune. Kurator Grethe Meyer Iversen

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2003-2013

Areal/størrelse: 40 da naturpark og 1,2 km lang sti

Kostnad inkl. MVA: ca. 10 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Bokemo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA

Anleggsgartner: Strandman AS

Kunstner: Hilde Eirin Dramstad og Tor Jørgensen, Sverre Tveito Holmen, Morten Juvet, Ingerid P. Kuiters, Sally Matthews Jørn Rønnau, Erik Selmer, Lars Widenfalk

Arkitekt: Todd Saunders (himmeltrapp)

Prosjektgruppe: Grethe Meyer Iversen, Bjarne Sætre, Grethe Hald, Kirsti Fønhus, Elfi Sverdrup, Morten Juvet

Priser i konkurranser: "Himmeltrappa" ble av det tyske arkitekttidskriftet DOMUS i 2012, utpekt som et av de 10 mest interessante byggverk i verden

Finansieringskilde/sponsor: Stokke kommune, Vestfold fylkeskommune KORO (Tidligere Utsmykkingsfondet), Norsk Kulturråd, Sparebankstiftelsen/DnB NOR, Norske kunsthåndverkere

Bokemo

  • Sti for øye Steinhus 1
  • Sti for øye Himmel
  • Sti for øye Himmeltrapp
  • CI13BEAUOSLO_6522
  • Sti for øye vertikal oktober
  • Sti for øye vertikal mai
  • Sti for øye blåveis

Liknende prosjekter