Nansenparken omfatter 200 daa og ligger som det samlende, grønne hjertet for hele den framtidige utbyggingen på Fornebu. Flyplassarealene er under transformering til park, friområder, boliger, skoler og næring. Parkens 7 armer gir mulighet til å bevege seg i det grønne på kryss og tvers av hele Fornebulandet.

Parken er utformet i et samspill mellom organiske former og flyplassrelaterte rette linjer. Midt i parken ligger en dam på 6 daa og en festplass med kafé. Økologiske prinsipper ligger til grunn for utformingen, herunder åpen overvannshåndtering, rensing og gjenbruk av tidligere flyplass-masser, samt bruk av miljøsertifiserte materialer.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Fornebu, Bærum kommune

Oppdragsgiver: Statsbygg og Oslo kommune

Byggeår: Høst 2008

Areal/størrelse: 200 dekar

Kostnad inkl. MVA: Kr 150 mill.

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tone Lindheim, Svein Erik Bergem, Simen Gylseth, Knut H. Wik, Håvard Strøm, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Entreprenør: Skanska

Anleggsgartner: Steen & Lund

Kunstner: Atelier Dreiseitl

Finansieringskilde/sponsor: Statsbygg IFBU

Bjørbekk & Lindheim AS

  • 02 DSC04682
  • 03 IMG_0057
  • 04 DSC04707
  • 05 Bilde 063
  • 06 DSC04675
  • 07 gummi

Liknende prosjekter