Damsgårdsundet er i stor endring, med massiv boligutbygging og dertil hørende næring. Fløttmannsplassen skal bli områdets nye møteplass, oppholdsplass og kommunikasjonsåre. Den nye gangbroa som knytter Damsgårdsundet til sentrum, lander på plassen og gir automatisk plassen puls og aktivitet. 

Damsgårdsundet har en spennende historie med skipsfart og industri, og er preget av rustikke og solide materialer og uttrykk. Historien, samt plassens bakvegg med den historiske teglsteinsfasaden til hermetikkfabrikken, har gitt føringer for materialbruk, designuttrykk og organisering av plassens soner.

Damsgårdsiden er skyggesiden i Bergen og det er en hoved-idé at plassen skal framstå lys og varm. Den skal være et inviter­ende rom langs Damsgårdveien,  en plass der du kan komme deg ut i lyset og få kontakt med det store landskapsrommet i Damsgårdsundet. Virkemidler som er benyttet for å oppnå dette er valg av materialer med lyse, varme toner og prioritering av de mest solrike sonene som oppholdssoner. Havnepromenaden videreføres over plassen, uten retningsendring eller hinder, og utgjør den åpne, solrike delen av plassen. Åpenheten videreføres langs østre fasade – solfasaden – helt ut mot Damsgårdveien. Her er tilrettelagt for uformelle sitteplasser og mulighet for fri lek; ballspill, basketstativ, fotball, sparkehjul, rulleskøyter osv.

Et sammenhengende vannspeil bryter opp plassen; det ligger som et riss i dekket og har ulike bruddkanter som oppholds- og lekeelementer. De store steinblokkene langs vannspeilet repeteres på plassen i ulike former: som tradisjonelle benker, som steinflak med skrånende sklisider, hoppesteiner i vannspeilet og som sykkelstativ. Plassen er liten, men er delt naturlig inn i ulike funksjonelle og opplevelsesmessige soner. Det er en intensjon å skape ulike soner både horisontalt og vertikalt. Trekroner er også med å skape åpne og lukkede soner. Tresjiktet består av to ulike sorter kirsebær, som skal gi plassen en boostom våren. Utover i vekstsesongen vil busk- og staudesjiktet få oppmerksomheten, både med tidlig- og høstblomstrende vekster.

Det har vært et mål å skape en plass der mastene ikke gir lyset noen retning. Dette har gitt fleksibilitet i plassering av mastene. Plasseringen er tilpasset elementene og aktivitetene på plassen, og ikke en bestemt lin­je. Mastene skal kunne oppleves som stammer i trelunden og ikke ha noen topparmatur. Det har vært viktig at mastene understreker det industrielle uttrykket.

English summary
Fløttmannsplassen is a site developed to become the central circulation and assembly point of the area through bridging to Damsgårdssundet, a space of immense residential and commercial development. Fløttmannsplassen uses the history of the connecting site as the foundation for the materiality and design, whilst facilitating a space for public activity.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/Signe Wie

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Areal/størrelse: 3000 m2

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Merete Gunnes MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johanne M. T. Aksnes, Linn Riise Handal MNLA, Hanne N. Sundalskleiv MNAL

Rådgivere/konsulenter: COWI AS (RIE, RIVA, RIM, RIB)

Anleggsgartner: Anleggsgartner Svein Boasson AS

Underleverandører: Bergen Rørteknikk as, Nettpartner AS, Stoltz Entreprenør AS, Byggmester Kjell Aarvik AS

Annet: Foto: Helge Skodvin, Merete Gunnes¸ Svein Boasson

Sweco Architects Bergen

 • 1. Fløttmann_Mot puddefjorden
 • 2. Fløttmann Kloppen
 • 3. Fløttmann Belysning
 • 4. Fløttmann Vannspeilet
 • 5. Fløttmann Morrospeil
 • 6. Fløttmann Solplassen
 • 7. Fløttmann Fontene
 • 8. Fløttmann Gangaksen
 • Fløttmann landskapsplan

Liknende prosjekter