Bygget er seks etasjer høyt og har takhager med oppholdsplasser utendørs i alle etasjer. De største takhagene er på henholdsvis 280 og 87 m2. Der er det lagt opp til bl.a. utekjøkken, aktivitetsareal, liggestoler og blomstrende bed med flere tusen stauder.

Det er lagt vekt på å lage variasjoner mellom hver etasje for enklere orientering i bygget. Det offentlige torget har en ren og enkel utforming med et dekke av grus og betong. Et tuntre midt på plassen er omkranset av flere trær. En vanngardin motvirker støy og visuelle inntrykk fra biltrafikken.
DPS har Norges første utendørs grønne modulvegg i offentlig miljø. Den grønne, levende veggen skal gjenspeile de frodige hagene inne i bygget. Hagene i bygget er bidrag til bedre helse i det ellers trafikkerte gatemiljøet.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Danmarksplass, Bergen

Oppdragsgiver: Helse Bergen

Byggeår: 2013

Areal/størrelse: 8300 m2

Kostnad inkl. MVA: 13 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Arkitekt: Origo arkitektgruppe AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • foto@paalhoff.no (M) 10
  • foto@paalhoff.no (M) 3
  • foto@paalhoff.no (M) 19
  • foto@paalhoff.no (M) 24
  • foto@paalhoff.no (M) 28
  • foto@paalhoff.no (M) 32
  • foto@paalhoff.no (M) 33

Liknende prosjekter