Samisk videregående skole er et spennende prosjekt som krever forståelse for samisk kultur, landskap og klima på Finnmarksvidda. Skolen skal være et attraktivt samlingssted for hele det samiske kulturområdet. Elevene skal rekrutteres fra hele Sápmi. Hovedformålet med skolen er å bidra til å styrke samisk språk og kultur.

I tillegg til ordinær videregående opplæring er det nye skoleanlegget tilrettelagt for undervisning i reindrift og duodji (samisk håndarbeid), bygg- og anlegg, og samisk tradisjon. Dette krever et særskilt godt samspill mellom ute og inne. Utforming av utearealene er inspirert av stedlige forhold, klima, naturmaterialer og landskap. Gjennom et enkelt formuttrykk og god logistikk gis uteanlegget en egen identitet som bygger opp under skole­byggets funksjon og estetikk.

I planprosessen har det vært særlig fokus på miljøriktige og driftsvennlig løsninger som overvanns­håndtering mht. permafrost, utforming og plassering av bygg og utearealer for å oppnå best mulig lokalklima, samt utebelysning i forhold til mørketiden og det unike polarlyset med lange blå timer og nordlys.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Kautokeino, Finnmark

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: 22 500 m2. Brutto areal for nybygget: 6500 m2

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr.

Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marianne Thomassen MNLA, Kamil Jerzyk

Rådgivere/konsulenter: Polarlandskap AS v/Klaus Wirtz MNLA

Arkitekt: LMR Arkitektur AS

Prosjektgruppe: UnionConsult Frederiksen AS, UnionConsult Boro VVS og Miljø AS, Malnes og Endresen AS, UnionConsult BA8 AS, Brekke & Strand Akustikk AS

LANDSKAPERIET AS

  • Samisk vgs
  • Samisk vgs3
  • Samisk vgs4

Liknende prosjekter