Byparken er Stavangers mest benyttede park i sentrum. Området rundt Breiavatnet har alltid hatt en kjær plass i Siddisens byhjerte, og det er naturlig å ta vare på parken slik at den kan framstå som ett attraktivt sted i en vakker by.

Store deler av parken er nå ferdig rehabilitert, det gjenstår noe nær Domkirken, og også Kielland-parken. Det er lagt vekt på å gjøre omgivelsene tilgjengelige og hyggelige, enten det er i forkant av restaurantene langs østsida av vatnet, gangarealene rundt vatnet eller hovedparken øst for Domkirken. Natursteinsmurene mot vannkanten er rusta opp og utbedring av gamle og også nye sitteplasser er kommet til. Ny steingard mot Kongsgata vil skjerme en del for støyen fra gata. Det er et hovedmål å bevare de gamle trærne i parken, og der det er hull i den gamle alme-alleen plantes det inn nye trær. Parken fungerer som knutepunkt for de viktigste møtestedene og kommunikasjonspunktene i byen; Domkirkeplassen, Torget og Jernbanestasjonen. Byparken vil beholde sin rikdom av blomstrende planter, grønne flater, vakre detaljer i belysning og materialer, og ikke minst sine store, flotte trær. Parken vil etter hvert framstå i ny prakt og beholde sin posisjon som byens hyggeligste møte- og oppholdssted!

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: 18,3 daa, med en vannflate på 28 daa

Kostnad inkl. MVA: ca kr 20 mill.

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): MNLA Jan Inge Bjørgan, Janne Walker Ørka, Kristina Endler, Målfrid Takle Folkvord og Stavanger kommune, Park og Idrett v/ Reidar Lerang

Rådgivere/konsulenter: Lyse Nett AS

Anleggsgartner: Miljøhager AS, Rygg Maskin AS, Stavanger kommune Park og Idrett

Asplan Viak AS, Stavanger

  • byparken-stavanger2
  • byparken-stavanger3
  • byparken-stavanger4

Liknende prosjekter