Brønnøysund er en av næringsnodene i Nordland fylke, og prosjektet er et element i urbaniseringen og identitetsutviklingen av det indre sentrumsområdet i Brønnøysund.

Brønnøysundregisteret er hjørnesteinsbedriften i byen som er innfallsport til kystområdet med Torghatten, verdensarvområdet rundt Vega og fjellrekken «De Syv Søstre». Løsningen for promenaden langs sundet dramatiserer dette, og høydepunktene i naturen rundt.

Promenaden har tre hovedelementer:

Gulvet består av ett granittelement, som danner hovedflaten og gir ro og retning, og en link til natet skipsdekk.

Det flytende tredekket krager ut i sundet, bølgende i form, men presis i retningen. Tredekket trekker blikket mot sundet, kysten og lyset i vest. Løperen svever svakt over plassen, rett mot nord og ut over sjøen.

Rekkverket har en tydelig form som gir assosiasjoner til båten, og forsterker spenningen i landskapet. Ett stolpeelement, med tre varianter på innfesting.

Konsept og designløsning har en tydelig modulbasert løsning som gir rask produksjon og minimalt med svinn. Tilpassing til industriell produksjon gir lave byggekostnader og høy kvalitet, som gir meget lang levetid i eksponert natur. Framtidig drift og vedlikehold er forenklet, samtidig som et tydelig visuelt grep er oppnådd.

 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Brønnøy, Nordland

Oppdragsgiver: Brønnøy kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: 5000 m2

Prosjektansvarlig: Axel Nitter Sømme MNLA

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Axel Nitter Sømme MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Axel N. Sømme, Eva Louise Korsøen, begge landskapsarkitekter MNLA, samt Linda Veski og Anders Sølvberg, begge stud.ark.

Rådgivere/konsulenter: Node AS

Entreprenør: Ottar Kristoffersen Entreprenør AS

Anleggsgartner: Ottar Kristoffersen Entreprenør AS

Underleverandører: Smia AS, Heimdal Naturstein as, Vik Ørsta, Størksen Rustfri Industri AS

Samarbeidspartnere: Haltenbanken designbyrå v/Truls Indrearne

Finansieringskilde/sponsor: Tettstedsutviklingsmidler fra Nordland fylkeskommune, Brønnøy kommune og grunneiere.

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • 2_Strømsneset_HansRee
  • 3_Strømsneset_AxelSømme
  • 4_Strømsneset_AxelSømme
  • 5_Strømsneset_AxelSømme
  • 6_Strømsneset_AxelSømme
  • 7_Strømsneset_AxelSømme
  • 8_Strømsneset_AxelSømme
  • 9_Strømsneset_AxelSømme

Liknende prosjekter