Egenes Park barnehage ligger integrert i et boligkompleks med samme navn. Dette er Nord-Europas største boligblokk i massivtre og prosjektet har gjennom deltakelsen i Norwegian Wood hatt stort fokus på energiforbruk, miljøtiltak i konstruksjon og materialbruk og universell utforming.

Barnehagen har begrenset tilgang på utearealer og hele uteanlegget er anlagt på tak. Bygget er utformet med en distinkt kappe hvor innsiden har et nedskalert uttrykk vendt mot eksisterende eneboligbebyggelse. Her er også barnehagens uteområder neddempet, med rolige uteområder i tre både på bakkeplan og på tak. De to flatene er koblet sammen med trapper og amfi. Lekeområdet mot øst er langsmalt og av den grunn utformet med helstøpt gummi som danner små hauger/øyer, for på den måten å skape flere rom og mulighet for aktiv og variert lek.

Les mer om prosjektet på NAL Ecoboxs webside: http://www.arkitektur.no/?nid=115310&cat=172590&pid1=84682

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Stavanger

Oppdragsgiver: Svein Aase

Byggeår: 2008

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult v/Nina Dybwad MNLA

Arkitekt: HLM Arkitektur og Plan og Onix arkitekter (NL)

Idé/initiativtaker: Norwegian Wood

Priser i konkurranser: Stavanger kommunes byggeskikkpris 2009

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Foto1
  • utsnitt barnehage

Liknende prosjekter