Skoletomta er idyllisk plassert i tilknytning til Lystlunden Nord. Målet har vært å utforme et fleksibelt uteareal som ivaretar funksjonene og behovene til skolens 1200 elever, og samtidig integrere dem i en større kontekst.

Ved å binde skolens uteareal sammen med omliggende park, skal mennesker i alle aldre kunne bruke skolen som rekreasjonsanlegg til alle døgnets tider.

Løsningen er basert på å la så mye som mulig av parkområdet være grønt. Et kompakt bygg er derfor plassert på områdets nordligste del, slik at store deler av tomten forblir park og ute-område. Konseptet er utviklet med et ønske om å trekke parken inn i bygget, og skape en sterk tilhørighet til de naturlige omgivelsene rundt skolen. Ideen er konkretisert ved å videreføre de organiske stiene fra den historiske delen av parken gjennom bygget, som en samlende aktivitetsgate, som danner skolens hjerte. Skolens parkområde skal vokse til en frodig oase, i et terrassert landskap. Eksisterende trær er bevart. Ved nyplantinger er det i hovedsak valgt stedegne arter. Regnbed fordrøyer overflatevannet. 

 

The school grounds are idyllically located at Lystlunden park. The aim of the landscaping has been to create a flexible outdoor area that takes care of the functions and needs of the school’s 1,200 pupils, connecting the school’s outdoor area with the surrounding park, making it a recreational facility for people of all ages throughout the day. The concept was sharpened by bringing the park into the building itself, continuing the organic paths from the historic park into the site and through the heart of the school.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Horten, Vestfold

Oppdragsgiver: Vestfold (/Telemark) fylkeskommune

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: Vunnet konkurranse 2016. Skisse- og forprosjekt 2016–2017. Detaljprosjektering 2018–2019.

Areal/størrelse: Bygg ca. 19 000 m2, uteareal ca. 14 daa

Kostnad inkl. MVA: 527 mill. kr

Prosjektansvarlig: Veidekke ASA v/Helen Rany Olsen og Sven Roar Hansen. Vestfold og Telemark fylkeskommune v/Runar Bekkhus.

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Suzanne Roth MNLA, Christian Reinsborg

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Suzanne Roth, Anne Kristine Aadnesen, Anne Pia Møllenhus, alle MNLA. Christian Reinsborg, Stefan Jon Ingolfsson, landskapsarkitekter. Ivar Nielsen, landskapsingeniør, Tørres Rasmussen, grøntanleggsforvalter.

Rådgivere/konsulenter: Erichsen & Horgen, Sweco AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Anleggsgartner: Strandman AS

Kunstner: Jeppe Hein: design av skulpturbenker

Arkitekt: LINK arkitektur AS

Priser i konkurranser: BREEAM Awards 2019 for «The Public Sector: Design Stage Award»

Annet: Horten VGS er første skolebygg i Norge som sertifiseres til Outstanding i BREEAM. Fotograf: Hundven-Clements Photography

LINK arkitektur AS Landskap

  • Horten VGS_2
  • Horten VGS
  • Horten4

Liknende prosjekter