Moelv stasjon har blitt ombygd til to spor med sideplattformer, undergang og nye publikumsområder. Landskaps-arkitektene har utformet stasjonstorg, ny innfartsparkering og adkomstveg. Hele stasjonsområdet har fått universell utforming.

Det er lagt vekk på å skape en praktisk  stasjon for de reisende, med logisk trafikkflyt og god lesbarhet. Stasjonstorgene på hver side av sporene er gitt egen ut­forming, som gir identitet til stasjonen og skiller den fra andre stasjoner langs Dovrebanen. Gjenbruk har stått sentralt. Gamle jernbaneskinner fra stasjonen er brukt som striper i nytt belegg og som kanter på parkeringsområdet. En revet lasterampe i naturstein har fått ny funksjon ved at enkeltblokker er brukt som sitteelementer. Av beplanting er det lagt vekt på å plante trær, busker og stauder som gir prydverdi gjennom hele sesongen.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Moelv, Ringsaker

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2010-2012

Areal/størrelse: 14 500 m2

Kostnad inkl. MVA: 100 mill kr.

Prosjektansvarlig: Rambøll AS v/Ole Bjørn Bringa

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jorun Espetvedt og Elin Katharina Hille From begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elin Katharina Hille From MNLA

Rådgivere/konsulenter: Øvrig ingeniørtjenester: Rambøll AS (Lillehammer og Oslo)

Entreprenør: Mesta

Arkitekt: Max Juni, Jernbaneverket

Henning Larsen, Norge

  • Moelv stasjon 29 juni 2013 012_1
  • Moelv stasjon 29 juni 2013 002_1
  • Moelv stasjon 29 juni 2013 091_1

Liknende prosjekter