Starvhusgaten i Bergen er en av to gater som binder den sentrale delen av Torgallmenningen sammen med Olav Kyrres gate.

Med sin tilknytning til Byparken, Lille Lungegårdsvann og kollektivgaten Olav Kyrres gate, ble Starvhusgaten valgt som hovedgate for gående og syklende. Kjørebredden er redusert til et kjørefelt og en parkeringsbredde for varelevering. Fortauene har en anselig bredde og gir rom for sykkelparkering, planteurner, butikkutstillinger og uteservering. Materialene som er brukt er av høy kvalitet, og tilfredsstiller krav til slitasje og fremkommelighet, så vel som estetikk og funksjonalitet.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest / Bergen kommune

Byggeår: 2004

Areal/størrelse: Ca 800 m²

Kostnad inkl. MVA: Ca 2 mill. kr

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Anleggsgartner: Svein Boasson AS

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • starvhusgaten2
  • starvhusgaten3
  • starvhusgaten4

Liknende prosjekter