Kvartalet består av 11 eiendommer. Det fallende terrenget er utnyttet til terrasseringer slik at det dannes mindre, varierte rom i rommet.

Sitteplasser og sykkelparkeringer er lagt i tilknytning til hver eiendom. Store plenflater er løftet opp og danner det sentrale motivet. Blomstrende trær plantes inn mellom eksisterende store trær. Klipte hekker skaper mindre rom der det er behov for det. Stauder i gult, rødt og blått plantes etter et system basert på himmelretningene. På det øvre nivået er det bruddskifer, på det nedre en kombinasjon av grus og plasstøpt betong med tilslag som vaskes frem. Takvannet ledes i åpne renner til et lukket fordrøyningsmagasin fordi grunnen ikke egnet seg til infiltrasjon.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Byggeår: 2004

Areal/størrelse: 2,7 daa

Kostnad inkl. MVA: 6,5 mill kr

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Anleggsgartner: Braathen og Thorvaldsen AS

Arkitekt: Oker Arkitektur AS

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • meyerlokka2
  • meyerlokka3

Liknende prosjekter