Design og konsept for både uteanlegg og bygning er utviklet i tett samarbeid mellom landskapsarkitekt, arkitekt og spesialrådgiver for skateanlegg. 

Det har gjennom hele planleggingsprosessen vært fokus på et helhetlig designgrep som knytter sammen landskap, arkitektur og bruk. Uteanlegget inngår som en naturlig del av det store idrettsparkanlegget Voldsløkka, med en åpenhet som inviterer til allmenn bruk og opphold i tillegg til skating. Anlegget er enkelt utformet med få og robuste materialer som tåler hard bruk. Tomten er liten og har utfordrende stignings-forhold, med en høydeforskjell på opp til 6 m i nordøstre hjørne. Her ligger også hoveddelen av uteanlegget, som her er anlagt i tre nivåer, for å ta opp nivåforskjellen og utnytte arealene optimalt. 

Det nedre nivået langs hallens nordside er dedikert til skating. Egen skateanlegg designer og -entreprenør er benyttet for design og bygging av skate­elementene i dette området. Nivået på dekket ute og inne i hallen er i samme høyde og material, for god flyt mellom ute og inne. 

Mellomnivået kan brukes både til skating, trim og opphold. Nivået har direkte adkomst inn fra Stavangergata, hvor et stort skateelement av mørk granitt markerer inngangen. Materialbruken signaliserer allmenn bruk med mulighet for skating, med tre i dekke og sitte-/ skatekanter i granitt. Det tredje og øvre nivået i nordøst er utformet materialmessig og innholdsmessig mot allmenn bruk og aktivitet, med sittebenker og trimapparater. Tredekket her er direkte koblet til gangveien i Grønn rute. 

Trappe- og amfianleggene som knytter de tre nivåene sammen er orientert mot skatearealet og den åpne fasaden i skatehallen, som gir god kontakt med aktivitetene både ute og inne. 

 

The design for both building and landscape was developed in collaboration between the landscape architect, the architect and a special adviser to skateboard facilities. There has been a focus on; a holistic design that coordinates the use and design of the landscape.

The landscape incorporates the design of the building, and provides a terrain that connects it to the adjacent park. The exterior levels are linked with staircases, an amphitheater and ledges. This allows good view of the activities from the park and into the hall. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Oslo, Sagene

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KID

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: 3500 m2

Kostnad inkl. MVA: 6,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Simen Bakken, avd. dir., KID. Prosjektleder: Bjørn Rustad, KID

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya MNLA. Byggeoppfølging: Hanne Pollen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya og Konstantin Valev, begge MNLA. Ida Solli Hansson, landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: Studio Navid Navid, Sweco, Rambøll AS, Hjellnes Consult AS, Hansen Sveis & Montering AS/ Stålbygg AS/ Siv.ing. Trond Brynhildsen

Entreprenør: Varden entreprenør AS

Underleverandører: Borg Bygg AS, Bjørnstad Prosjektering AS, DeltaTek AS,  Høyer Finseth AS, Profilteam, Petter Hatlem, Mats Hatlem, Karsten Kleppan, Anders Frøystad, Fredrik Ask Stensrud, Espen Røed. IOU Ramps/ Glifberg+Lykke

Arkitekt: DARK Arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Oslo kommune

Priser i konkurranser: «Årets idrettsanlegg» 2017

Annet: Fotograf: Kirsti Reinsberg Mørch, Rambøll

Henning Larsen, Norge

  • oslo-skatehall-9E0A9723
  • oslo-skatehall-9E0A9800
  • 9E0A9780
  • Illustrasjonsplan-med-farger-til-NLA-m-lag-Recovered

Liknende prosjekter