Havnepromenaden handler om å etablere midlertidige tiltak som synliggjør, viser vei og informerer om hovedstadens sjøfront. Dette skal være med på å gjøre Havnepromenaden tilgjengelig i en etableringsfase. Ved årsskiftet 2014-2015 vant Team Bølger konkurransen om prosjektledelse og koordinering for en totalleveranse som omfatter planlegging, prosjektering, produksjon og utplassering av tiltakene som etablerer Havnepromenaden.

Team Bølger består av Bjørbekk & Lindheim AS, Grid Design, Halogen Design og MMW arkitekter. Prosjektet omfatter byutvikling og identitet uttrykt gjennom arkitektur, landskapsgrep, veifinning, grafisk design og tegneserien om Krüger og Krogh.

Med fokus på sjøfronten slik den fremsto på 1960-tallet viser prosjektet hvilke enorme endringer havna, byen og samfunnet har vært gjennom. I tillegg peker prosjektet fremover og viser noe av utviklingen vi står ovenfor.Målet var å etablere Havnepromenaden som en attraktiv gang- og sykkelrute langs Oslos sjøfront. Havnepromenaden er den urbane linken i Kyststien som fortsetter langs kystlinjen på begge sider av byen.

Det har blitt utviklet et sett skilt- og veimerkingselementer som spiller på gjenkjenning. Merkingen langs strekningen består av små logoskilt på stolper, vegger og gjerder – ala Turistforeningens «T-er», og pil- og bokstaver av termoplast som er montert på bakken. Kontaineren er det tydeligste veimerket; - dette er «fyrtårnet» langs leia. Med termoplast er det merket opp sirkelrunde «steder» for kontainerne. Den oransje RAL 2000-fargen er gjennomgående for alle installasjonene. Oslo Havn benytter samme farge på sitt utstyr for farevarsling og fortøyning langs havna.

Publikum «loses» langs den 9 kilometer lange strekningen mellom Kongshavn i øst og Frognerkilen i vest. På strekningen passeres 14 infopunkter som er utstyrt med benker for hvile og soling og kontainere i størrelser fra 10 til 40 fot satt på høykant, utstyrt med fakta og historisk informasjon om områdene.

Historien som fortelles, tar utgangspunkt i kontainerens revolusjonerende innvirkning på havnedriften, fra dens introduksjon i 1955 til i dag, hvor havnearealer i byer verden rundt har blitt «frigjort» og transformert fra havnedrift til publikumstilgjengelige byområder med sjøfront og vannkontakt. I prosjektet har illustrasjoner fra tegneserien Krüger og Krogh fått en sentral plass. De frodige tegningene visualiserer den nære havnehistorien fra 60-tallet, da kontaineren oftere og oftere dukket opp i Oslo Havn.

 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2015

Areal/størrelse: 9 km lengde, 14 infopunkter

Kostnad inkl. MVA: Ca. 5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk, Svein Erik Bergem og Jacek R. Leski, alle MNLA, Leena Marjamaa, Sajedeh Ali og Christer Ohlsson, landskapsingeniør.

Rådgivere/konsulenter: Grid Design (design og branding), Halogen (tekst), Will Arentz AS (RIB), Norconsult AS (RIB)

Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS

Underleverandører: Container Norway AS (kontainerleveranse), A-merking AS (veimerking), Vestre AS (benker), Megaprint AS (digital duktrykk), Konsis grafisk AS og Skiltmakeren AS (skilt og dekor)

Arkitekt: mmw arkitekter mnal

Bjørbekk & Lindheim AS

  • _DSC5537
  • _DSC5588
  • _DSC5675
  • _DSC5768
  • havneprom
  • havnepromenad

Liknende prosjekter