Majorstuen skole ble bygget i 1908. Bygget er i fem etasjer og det er knyttet verneinteresser til hele skoleanlegget. Før rehabiliteringen hadde skolen ingen tydelig hovedatkomst og manglet lovlig kjøreadkomst. Uteanlegget bestod av en indre og en ytre skolegård, uten forbindelse med hverandre. Det var et overordnet mål å få utearealet bilfritt og knytte de to uteområdene sammen, samt å bevare det historiske preget i indre skolegård.

En ny og mer tydelig hovedatkomst til skolen er anlagt fra Colosseum Torg. En trafikksikker gangvei ender i den nye hellelagte forplassen. I indre skolegård er det lagt ut en «løper» av lys gummiasfalt som samler lekeutstyr, benker, eksisterende trær og fonteneskulptur. Uterommet skal være åpent og rolig slik at de store lindetrærne får prege området. Med musikk som tema formes gummiasfalten som et gammelt noteark. Musikalske symboler er preget i asfalten og lekeapparatene «danser» på notearket. Ytre skolegård er tilrettelagt for mer aktiv lek og større apparater, også her på en «løper» av gummiasfalt. Kontakt mellom de to uteområdene er etablert gjennom en nedsenket passasje innenfor hovedinngangen, og via ulike inngangspartier i bygget.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Undervisningsbygg

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2008-2014

Areal/størrelse: 6750 m2

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Østengen MNLA, Ingrid Sætre MNLA, Camilla Vik og Christoph Köpers

Entreprenør: HENT AS

Anleggsgartner: SL Stenlegging AS

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS

Annet: Foto: Jiri Havran

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Majorstua.skole.pri1_jiriHavran
  • Majorstua.skole.pri3_jirihavran

Liknende prosjekter