Trikkeholdeplassen i Sognsveien er oppgradert til høystandard holdeplass, og plassen på Adamstuen er revitalisert til et funksjonelt og hyggelig byrom.

Gulvet består av granittbelegg og gul kvartsittgrus. Det er etablert sittegrupper og plantebed. Deler av eksisterende trikkeskinne/vendesløyfe over plassen er beholdt som et historiefortellende element i belegget. Eksisterende lindetre står sentralt på plassen. For å skape en visuell skjerm mot Sognsveien er det etablert en dobbelt hekk av agnbøk og barlind. Prosjektet har tilrettelagt for sykkeltrase, langsgående parkering, bussholdeplass og taxiholdeplass i tilstøtende gater.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum, mellom Sognsveien/Ullevålsveien

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2009-2012

Prosjektansvarlig: Gabriele K. Røkenes MNLA og Markus Naue

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gabriele Røkenes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Line Beate Løvlien og Jardar Valand, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Østlandske vei og betong

Anleggsgartner: SL-steinlegging

Annet: Detaljplan, reguleringsplan, byggeplan og byggeoppfølging.

Norconsult AS, Sandvika og Oslo

  • Adamstuen_pri2
  • bilde
  • Adamstuen_pri3
  • Adamstuen_pri4

Liknende prosjekter