Varden skole i Fyllingsdalen ligger i en skålform i landskapet, mellom en furukolle i nord og en skog- og gresskledd skråning i sør. Rehabilitering og nybygg har medført full ombygging av eksisterende skolegård på begge sider av nybygget.

Lekearealene i naturlig terreng er beholdt som før. Brattere bergpartier er sikret. Arealet mellom opprinnelig hovedbygning og Vardeveien i øst er i sin helhet tatt i bruk til adkomst, parkering og varelevering, men inkluderer også grøntanlegg. Barnehagen på nabotomta betjenes av samme adkomstsone. Gangveier til boligområdene rundt er rustet opp og supplert.

Skolegården tjener som oppholdsareal utendørs for elevene, men er i tillegg utformet med tanke på å være et attraktivt nærrekreasjonsområde for barn og voksne utenom skoletid. Den innbyr til aktiv lek, gir fysiske utfordringer og inneholder samtidig roligere soner, egnet for større eller mindre grupper. 

Tomtens nivåforskjeller er utnyttet i et spill av murer, ramper, trapper og kanter. Nye trær løper som en grønn tråd gjennom anlegget, og forbinder ulike aktivitetssoner og skogholtene i nord og sør. Solide materialer og høy kvalitet på utførelsen har gitt et vakkert og funksjonelt skoleanlegg til byen.

 

Varden school has been remodeled and a new building added. Access area and the parking lot has been redesigned emphasizing safety. The new schoolyard is equipped with various features and the design of spatial sequences and levels supports a multitude of activities, also after school hours. New planted trees wander across the schoolyard, connecting existing patches of forest in the north and south.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for Utbygging

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2013–2017

Areal/størrelse: Ca. 20 av 27 daa tomt  er bearbeidet

Kostnad inkl. MVA: Ca. 28 mill. kr

Prosjektansvarlig: Bergen kommune,  Etat for Utbygging v/Inge Mundal.

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Plan og landskap

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Amund Johne, Guro Emilie Næss Sverreng  og Robert Franz, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS, Bergen: alle tekniske fag

Entreprenør: Byggmester Markhus AS: hovedentreprise

Anleggsgartner: Svein Boasson AS v/Sigurd Boasson: entreprise uteanlegg

Arkitekt: OG Arkitekter AS, Bergen ved Anette Margrethe Basso og Ingunn Palmesen MNAL

Annet: Fotograf: Sweco Norge v/Amund Johne

Sweco Norge AS, Oslo

  • Varden-skole-1-L30-300-glossy
  • Varden-skole-2-L28-300-screen
  • Varden-skole-4-L25-300-glossy

Liknende prosjekter