Nordpolen skole 1-10 er en rehabilitert videregående skole (Sandaker VGS) fra 50-tallet i bydel Sagene. Sentrumsskolen har begrenset uteareal, og er planlagt for ca 850 elever.

Uteområdene er utnyttet til fulle. Terrengforskjellen på 14 meter er brukt aktivt, til skråflater med klatring sommerstid og aking om vinteren. Utearealet er sonedelt med store aktivitetsarealer for de minste barna og varierte sittesteder for ungdoms-trinnene. Gabioner fylt med Grorudgranitt skjermer skolen mot trafikkstøy fra Sandakerveien. De blå fargene i gummidekket er hentet fra detaljer i byggets fasade. De kalde blåfargene passet også fint til navnet ettersom skolen ble døpt om fra Sandaker til Nordpolen. Navnet kommer av at stedet lå lengst nord i Kristiania, mot Aker herred.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Sagene, Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg, Oslo kommune

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2010-2012

Areal/størrelse: 10 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 10 mill. kr. eks. mva.

Prosjektansvarlig: Undervisningsbygg, Oslo kommune

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gunvor Huseby MNLA, Jostein Thorvaldsen, Aase Skaug MNLA

Entreprenør: Hent AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Kunstner: Thomas Nordström

Asplan Viak AS, Sandvika

  • Nordpolen_pri2
  • Nordpolen_pri3
  • Nordpolen_pri4

Liknende prosjekter