Tiller videregående skole har ca. 750 elever og 135 ansatte. Prosjektet omfattet rehabilitering og nybygg av Tiller videregående skoler, ny flerbrukshall, samt utearealer for opphold og aktivitet.

Grunntanken var å skape en framtidsrettet skole der arkitektur og pedagogikk spiller på lag. Fellesarealene er utformet på en måte som gjør det enkelt for lokale organisasjoner og virksomheter å benytte skolen til kultur- og foreningsorienterte arrangementer utenfor skoletid. Denne sambruken gir en stor merverdi for nærmiljø. Skolens utearealer har vært gjennom en omfattende oppgradering og er nå en attraktiv aktivitetsarena og møteplass for elever, ansatte og besøkende. Gode og logiske koblinger til eksisterende gangveinett og støyskjerming var viktig premisser i prosjektering. Gresskledde terrengskråninger gir området en frodig og grønn ramme. De skjermer for støy og tilrettelegger for stille- og solfylte utearealer. Gårdsrommet i øst har blitt skolens utendørs storstue og er et område hvor elevene kan trekke ut i spisepauser med finvær.

  

---
The project included the rehabilitation and newconstruction of a new multi-purpose hall as well as an outdoor area suitable for activity and resting. Common areas are designed so that they can invite local organizations to use the school for various events, also outside schoolhours. The school's outdoor areas underwent an extensive upgrade and have become an attractive activity and meeting place for both pupils, staff and inhabitants. Good logical connections to the existing walkway-network as well as noise shielding were an important part of the project. Grass-coveredt errainslopes give the area a lush and green frame, screens for noise and access to quiet and sunny outdoor areas. The eastern courtyard has become the school's outdoor livingroom and an area where students can hangout for mealbreaks.
 

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag fylkeskommune

Oppdragsgiver: HENT AS/Trøndelag fylkeskommune

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2020–2022

Areal/størrelse: 18 daa

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Skisseprosjekt: Arkitema Revidert forprosjekt og detaljprosjekt: Asplan Viak

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristina Hillnhütter

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristina Hillnhütter, Vigdis Steinarsdottir Rishaug, Nina Lange MNLA

Rådgivere/konsulenter: Afry (VA og RIBr), WSP (RIB)

Entreprenør: HENT AS

Anleggsgartner: Brende AS

Arkitekt: Eggen arkitekter

Samarbeidspartnere: Eggen arkitekter

Annet: Fotograf: Kristina Hillnhütter, Mette Eggen, Vigdis S. Rishaug

Asplan Viak AS, Trondheim

  • 03 Tiller vgs
  • 01 Tiller vgs

Liknende prosjekter