Trondheim kommune nådde, som første store by i Norge, full barnehagedekning i 2007. Asplan Viak AS i Trondheim har gjennomført ca. 20 tomtestudier og detaljprosjektering av landskap i flere av de nye barnehagene, både permanente og midlertidige.

Plansituasjon, eiendomsforhold, trafikk, adkomstsituasjon, plassering av bygg og potensial for å skape gode uteanlegg har vært viktige parametere i tomtestudiene.

I detaljprosjektene er det lagt vekt på å foredle overgangen inne/ute. I flere av prosjektene er det etablert en delvis overbygget treplatting inne ved bygget. Den trinnfrie overgangen representerer et verdifullt oppholdsareal skjermet for vind og nedbør. Videre er det forsøkt å skape et mangfold av opplevelsesmuligheter i uteområdene. I flere av prosjektene er det samarbeidet med kunstnere om integrert utsmykning av uteanleggene.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim Eiendom

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Kunstner: Trude Westby Nordmark (lysende ballvegg Majorstuen barnehage)

Arkitekt: Lil Solnes, Eggen Arkitekter AS , HSØ Arkitektkontor AS

Planstadium/type: Utredning

Asplan Viak AS, Trondheim

  • barnehagertrheim-2
  • barnehagertrheim-3
  • barnehagertrheim-4
  • barnehagertrheim-5
  • barnehagertrheim-6
  • barnehagertrheim-7

Liknende prosjekter