Barnehagen ligger på en solrik ås med utsikt over Blindleia. Uteområdet er prosjektert etter det pedagogiske programmet 7C’s, hvor målet er å veilede til design av uteområder som støtter barns utvikling ved å innpasse gjennomtenkte og unike kvaliteter i lekeområdene. 

Uteområdet har fokus på at både de minste og de større barna kan finne rom både for rolig og aktiv lek i ønsket skala, med flyttbare elementer, vannlek og opplevelse som endres med årstidene. Ved bruk av lave gjerder er det laget små «huler» som i tillegg til kanter, brygger og små vegger deler uterommet inn i mange ulike, intime rom. Bruk av løse og flyttbare elementer er ikke vanlig i barnehager i dag. På Sangereid skal dette være del av barnas mulighet til å påvirke eget lekeområde. Et sentralt grep er gangveien, som forbinder alle delene av uteområdet. Dette er viktig for å motivere barna til forflytning mellom sonene.

Tomten har mange kvaliteter, med regnvannsbekken som sentralt midtpunkt, der det kan lekes fritt med fuktig byggesand, vann på regnfulle dager og løse stubber og stein som kan flyttes på og bygges med.

Kindergarden in Lillesand designed after the manual of 7C’s. The goal of 7C’s is to design outdoor play spaces that support the development of young children and integrate the unique qualities of playing outdoors. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Lillesand, Agder

Oppdragsgiver: Espira barnehager

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: 7 daa

Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Betina Øvstaas Amundsen MNLA

Entreprenør: TT Anlegg

Anleggsgartner: Oveland Utemiljø AS

Underleverandører: HSH Entreprenør

Arkitekt: Enerhaugen Arkitekter AS

Samarbeidspartnere: Kompan

LANDSKAPERIET AS

  • 1- Sangereid
  • _DSC2427
  • 3-Sangereid

Liknende prosjekter