Ti minutter fra Bergen sentrum ligger et naturområde med to tidligere drikkevann, der Bergen kommune v/Grønn etat har bygget et universelt tilgjengelig friluftsanlegg. Strandsonen langs Litlavatn er reparert og den sølete stien er erstattet med en turvei.

I enden av veien, i en vik i nabovannet Storavatn, ligger badeplassen utformet som et hjerte. Terrengforskjellene tas opp av steintrapper. Hjerteformen er fylt av vann og sand. En buet betongrampe avgrenser sandstranden. Den andre hjertehalvdelen dannes av en buet trebrygge. I spissen av hjertet danner en liten badeflåte et mål for badende fra begge sider. Anlegget rommer også grillplass, sykkelparkering, toalett, søppeloppsamling og parkeringsplasser.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bergen kommune

Oppdragsgiver: Bergen kommune - Grønn etat

Byggeår: 2008-2009, trebrygge 2010

Prosjektperiode: 2007-2008

Areal/størrelse: 280 m turvei med tilhørende små anlegg

Kostnad inkl. MVA: 4,4 millioner kr

Prosjektansvarlig: Bergen Kommune, Grønn etat v/Svanur Larusson og Ingebjørg Garnes, begge MNLA

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Vest

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult v/Vibeke Lokøy MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult v/Vidar Nottveit

Entreprenør: Sotra Bygg as og Byggmester Markhus AS (trebrygge)

Anleggsgartner: Os Hageservice AS

Underleverandører: Jordalen maskin AS

Arkitekt: Multiconsult AS v/Bent Stensaker

Samarbeidspartnere: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten. Bergen og Omland Friluftsråd. Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Idé/initiativtaker: Ingebjørg Garnes og Grønn etat

Prosjektgruppe: Svanur Larusson, Terje Engevik, Svein Lilletvedt og Ingebjørg Garnes (Grønn etat), Vidar Nottveit, Vibeke Lokøy, Bent Stensaker (Multiconsult). Forprosjekt ved Marte Maardalen (MNLA)

Annet: Anlegget driftes av Bergen og Omland Friluftsråd

Multiconsult, Region Vest

  • krohnegardenturvei-2
  • krohnegardenturvei-3
  • krohnegardenturvei-4
  • krohnegardenturvei-5

Liknende prosjekter