Skolen ligger i et skrånende åkerlandskap, hvor høydene er tatt opp i terrasser. Nivåene er gitt ulike funksjoner og uttrykk.

På det nedre platået omgir en planting av fuglekirsebær parkeringsplassen. Det midtre platået består av en søtkirsebærlund, med sykkelparkering og ballplass. Et bredt og åpent trappeamfi leder til detøvre platået, med ballplasser, skateboardaktiviteter og møtesteder. Hjertet i bygget er et atrium, med kronetak av sibirlønn over sitteplassene. Fire varierte atrier, med mose, stauder, klatreplanter og trær, ligger som smykker til klasserommene. Betong, sibirsk lerk, lys og stål er hovedmaterialene i anlegget.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Oppdragsgiver: Eidsvoll kommune

Byggeår: 2004

Areal/størrelse: 28 dekar

Kostnad inkl. MVA: 120 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Anleggsgartner: Nannestad Gartneri AS

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS

Grindaker AS

  • raaholtuskole02

Liknende prosjekter