Smidsrød helsehus er et nytt sykehjem med 80 sykehjemsplasser, legesenter, produksjonskjøkken og dagavdeling. Sykehjemmet består av to bygninger; sykehjem og demensavdeling.

Bygningsmassen deler uteområdene naturlig opp i en hage-/oppholdsdel på byggenes vestside og trafikk- og adkomstsone på østsiden. Demensavdelingen har egen sansehage som er inspirert av Nøtterøys beliggenheten ved sjøen. Det er blant annet laget egen rullesteinsstrand med en gammel båt, skjell og andre elementer som kan vekke gode minner til live.

Det er lagt stor vekt på å forene universell utforming med stimulering til bevegelse og opplevelse. En sti rundt hovedbygningen med terrengmessige utfordringer er blitt en populær trimrunde. Plantebruken har vært et viktig tema, og det er lagt vekt på å skape et anlegg med frodig og variert plantebruk. Dette har blitt godt mottatt. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Nøtterøy, Vestfold

Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune og Veidekke AS (totalentreprenør)

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 18,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 6,9 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS, Tønsberg

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Inger Synnøve Elsness MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Synnøve Elsness MNLA, Margit Opsahl MNLA, Birgitte Adal

Entreprenør: Veidekke AS

Anleggsgartner: Strandman AS

Underleverandører: Hjertetreet AS

Arkitekt: Kristiansen & Bernhardt arkitektur - interiør AS v/Ingrid Jorunn Sporsem MNAL

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • Smidsroed Helsehus1
  • Smidsroed Helsehus2
  • Smidsroed Helsehus4
  • Smidsroed Helsehus5

Liknende prosjekter