Prosjektområdet består av Nygata, Biskop Gunnerus gate, Europarådets plass, Fred Olsens gate, nedre del av Jernbanetorget og Strandgata. Målet har vært å få til en effektiv trafikkavvikling med prioritering av kollektivtrafikk, fotgjengere, bedre tilgjengelighet, enklere orientering, kortere gangavstander samt utforming med vekt på byrom og miljø.

Det ytre området defineres som de tilkommende gater til Jernbanetorget. Her er det lagt lys grå granittheller i fallende lengder avgrenset av rød Oslo kantstein. Møblering og treplantinger følger gateløpene. Kjerneområdet omfatter holdeplassområdet i Fred Olsens gate og Jernbanetorget. For å tydeliggjøre byrommet, er gulvet på Jernbanetorget utformet med et gulfarget granittbelegg lagt i romersk forbandt. Kjørearealene er lagt med betongbelegg slipt og gitt en gulfarge tilsvarende granitten. Østbanehallen har fått ny granitt-trapp utført i Grorudgranitt. Seks belysningsmaster aksentuerer byrommet. Karl Johans gate tydeliggjøres ved å trekke en granittløper inn i torget. Hestekastanje og granittbenker samt kunstnerisk utsmykking i benker og bygulv utgjør samlingsstedet på torget.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2006-2009

Areal/størrelse: 23 600 m2

Kostnad inkl. MVA: 300 millioner NOK

Prosjektansvarlig: Norconsult AS

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika og Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Fortunen AS v/Terje Kalve (fagansvarlig), Norconsult AS v/Gabriele Kozderka Røkenes og Katrine Myklestad, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Betongmast

Anleggsgartner: SL-steinlegging

Kunstner: Cathrine Maske

Annet: Lysdesign: Are Røysamb

Norconsult AS, Sandvika og Oslo

  • jernbanetorget09-02
  • jernbanetorget09-03
  • jernbanetorget09-04
  • jernbanetorget09-05
  • jernbanetorget09-06
  • jernbanetorget09-07
  • jernbanetorget09-08
  • jernbanetorget09-09

Liknende prosjekter