Prosjektet omfatter reguleringsplan, detaljplan og byggeplan, samt oppfølging, for en strekning på 8,8 km. Strekningen er en del av den nye jernbanen mellom Larvik (Farriseidet) og Porsgrunn, og vil redusere reisetiden fra 34 til 12 minutter mellom disse to byene.

I prosjektet er det lagt vekt på tilpassing av jernbanelinjen med utforming av sideterrenget, og at konstruksjonen skal ha en god forankring i landskapet. Kontoret har utarbeidet illustrasjoner for både parsell 12.1 Farriseidet – Telemark grense og parsell 12.2 (Telemark grense – Porsgrunn).

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Mellom Larvik og Porsgrunn

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggeår: 2012-2017

Prosjektperiode: 2009-2012

Areal/størrelse: 8,8 km.

Kostnad inkl. MVA: 2,9 milliarder inkl. mva.

Prosjektansvarlig: Reinertsen AS

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tegn3 AS v/Wichada Treepoonpon MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tegn3 AS v/Wichada Treepoonpon, Nina Wethe Rognlien, Kjersti Tofte Erland, alle MNLA, Randi Skov-Petersen. Merete Stokke Hestvedt (Selberg Arkitektkontor AS)

Rådgivere/konsulenter: Reinertsen AS v/Jan Espen Tennvann, Vectura AB, NGI, Sintef

Arkitekt: Tegn3 AS

Samarbeidspartnere: Vectura AB, NGI, Sintef

AFRY Ark Studio

  • 22006_300dpi
  • 22008_300dpi
  • 22010_300dpi
  • 22012_300dpi

Liknende prosjekter