Anlegget er det første av to nye grensestasjoner for grensevakten i Sør-Varanger.

Her skal grense­jegerne både arbeide og bo når de er på vakt. Land­skapet er tilnærmet flatt med tett furuskog. Bygget består av to etasjer. Taket binder bygget sammen, rundt et indre gårdsrom. Det indre gårdsrommet har en smal betongterrasse som løper langs hele fasaden. Gulvet har et betongsteinsdekke med et oppskalert kamuflasjemønster i gråtoner. Kjørearealene rundt bygget har grusdekker. Furuskogen danner en grønn ramme rundt anlegget.

 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Sør-Varanger, Finnmark

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2011-2014

Areal/størrelse: 10 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 4 mill. kr.

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Robert Paal

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Kirkenes Byggservice AS, Sundquist AS

Anleggsgartner: Kirkenes Byggservice AS

Arkitekt: a-lab

VERTE landskap–arkitektur AS

  • SVaranger
  • SVaranger3
  • SVaranger4

Liknende prosjekter