Kristianslyst ungdomsskole er prosjektert som passivhusprosjekt, for ca 540 elever (U-18 skole). Uteanlegget holder høy standard, med ulike aktivitetssoner med variert møblering.

Flere integrerte funksjoner ivaretar diverse trafikale forhold. Bygget er plassert i nordvestre del av tomten, dette gir store og solrike utearealer mot sør og øst. Aktivitetsområdene er etablert nær det nye skolebygget. Store sammenhengende plenområder og tresjikt danner en solid buffer mot tilgrensende boligbebyggelse. Terrengsprang er brukt bevisst for å skape flere vindskjermede rom, som torget foran elevinngangen og et nedsenket lekeareal med hengekøyer. Et trappeanlegg med store sitteklosser fungerer som amfi og samlingssted. Det er lagt vekt på å gjenbruke store deler av eksisterende materialer, som granittblokker, og bevare eller flytte eksisterende trær. Dermed kunne den frodige og grønne karakteren på tomten bevares. Uteanlegget tilbyr mange ulike møtesteder, og inviterer både jenter og gutter til variert fysisk aktivitet. Arealet brukes også mye etter skoletid av barn i nærområdet.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Stavanger kommune v/Stavanger Eiendom

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2011-2014

Areal/størrelse: 22 daa

Kostnad inkl. MVA: 28 mill. kr (uteanlegg)

Prosjektansvarlig: Arkitektene VIS-A-VIS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristina Hillnhütter Dipl.ing

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristina Hillnhütter Dipl.ing, Ida Helen Tørud MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (RIV), Cowi AS (RIE), Bøye og Waage AS (RIB)

Entreprenør: Nordbø Maskin AS

Anleggsgartner: Gartner Anlegg AS, Bryne

Arkitekt: Arkitektene VIS-A-VIS

Annet: Nominert til Norsk Lyspris 2014

Asplan Viak AS, Stavanger

  • HZ4A6469L
  • HZ4A6868P
  • IMG_2465_rev

Liknende prosjekter