Nordhavnen i København er et av de største byutviklingsområdene i Norden, med målsetting om å utvikle området for 40 000 innbyggere, 40 000 arbeidsplasser og 40 000 sykler. Konkurransen fikk stor internasjonal oppmerksomhet, og det ble levert inn 180 forslag fra hele verden.

København er en foregangskommune når det gjelder satsning på miljø og bærekraft. Den internasjonal plan- og designkonkurransen hadde som mål å skape «fremtidens bærekraftige bydel».

Juryens vurdering: «Dommerkomiteen ønsker at fremhæve forslaget primært fordi det, for så vidt angår læsning af stedet, udviser en stor og troværdig følsomhed over for kvaliteterne i de eksisterende fysiske rammer på Nordhavnen - en følsomhed, som prosjektet formår at omsætte i en handlekraftig strategi. Derudover rummer forslaget en interessant miljømæssig bæredygtighedstrategi, der faktisk har forstået, at bæredygtig byudvikling først og fremmest handler om at gøre det, der med sikkerhed giver effekt - her og nu og på lang sig.»

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: København

Oppdragsgiver: København kommune og By og Havn

Prosjektperiode: 2008

Areal/størrelse: 20 000 daa

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Prosjekttype: Konkurransebidrag

Priser i konkurranser: 3. premie

Asplan Viak AS, Oslo

  • nordhavnen2009-02
  • nordhavnen2009-03
  • nordhavnen2009-04

Liknende prosjekter