Damsgårdbekken er gjenåpnet og Håsteinarparken er opparbeidet. Parken fikk vannbransjeprisen for Vestlandet i 2014 for sin bruk av overvann i bybildet.

Det er bygd dammer; en stor betongdam nederst i parken som også fungerer som vannrensedam, og mindre, steinsatte dammer øverst i parken. Ved nederste dam er det bygd en trebrygge for soling og opphold. Vannet renner fra øverste dam ned til den nederste via vannrenner og bekkefar i betong og naturstein. Betongvannrennene er spesialdesignet og bygd opp slik at det skapes små fossefall mellom dem. Også mellom dammene i naturstein skaper avsatser små kaskader. Bekkens utforming med vannfall og dammer gir liv og lyd.

Laksevåg kulturhistoriske museum ligger i parken. Originale vaskesteiner er plassert tilbake i dammene for å gjenskape vaskeplassene i Damsgårdsbekken. Et slippspill – en innretning for å heise båter opp på slippen – har fått effektbelysning og et integrert vannspeil. Det er bygget nye gangveger i grus og en trebro i eik for å binde sammen park og museum. De eksisterende flotte trærne i parken er tatt vare på, vegetasjonen er ellers gress og bøkehekker. Det er tilstrebet en mest mulig universell utforming av parken.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Grønn etat v/Svein Petter R. Kveim og VA-etaten

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: 950 m2

Kostnad inkl. MVA: 16 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Katrine Myklestad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katrine Myklestad MNLA, Nina Dybwad, Anne K. Irgens MNLA

Anleggsgartner: Bergen Bydrift AS

Priser i konkurranser: Vannbransjeprisen for Vestlandet 2014

Annet: Lysdesigner Roar Sande

Norconsult AS, Bergen

  • Håsteinarparken_plan
  • Håsteinarparken_Katrine Myklestad 2

Liknende prosjekter