Voss Gymnas ligger i Voss sentrum, 200 meter øst for hovedgaten. Mot sør ligger et stort idrettsområde med tribune og flere fotballbaner. Tilbygget til Voss Gymnas blir ca. 3,6 ganger større enn dagens skolebygg fra 1919, og inkluderer også en stor flerbrukshall med utvidet basishall til idrettslinje.

Utfordringen i prosjektet har vært å plassere de nye bygningsvolumene i samspill med det historiske bygget, og samtidig bevare tomtens unike landskapskarakter.

Det overordnede landskapsgrepet skaper både kontrast og sammenheng mellom det organisk utformede naturterrenget i vest og et nytt aktivitetsgulv i øst, bygget opp på taket av den nye idrettshallen. Dette skjer i form av en gradering i landskapskarakter fra det eksisterende parkmessige område i vest, gjennom et opparbeidet areal sentralt på skolegården egnet til opphold, til et stramt arkitektonisk bearbeidet platå i øst. Platået har utsikt mot det omkringliggende fjellandskapet i tillegg til fysisk kontakt med idrettsområdet i sør via et trappeamfi integrert i idrettshallens fasade.

 

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Voss, Hordaland

Prosjektperiode: 2014

Areal/størrelse: 17 500 m2 (uteareal)

Prosjektansvarlig: LINK Arkitektur

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sofie Persvik MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Paul Patrick Donnelly, Espen Kjærem

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS

Entreprenør: NCC

Arkitekt: LINK Arkitektur

Samarbeidspartnere: BRICK Visual

Idé/initiativtaker: Hordaland fylkeskommune

Priser i konkurranser: 2. premie i samspillskonkurranse 2014

LINK arkitektur AS Landskap

  • Voss_gymnas_21
  • Voss_Landskapsplan

Liknende prosjekter