Nedre Foss Park vinner av DOGA-merket 2019 under et arrangement 22. januar 2020. Nedre Foss bypark ble offisielt åpnet i mai 2017. Den nye byparken ligger langs Akerselva, sentralt mellom Grünerløkka og Vulkan. Området føyer seg inn som en naturlig del av grøntdraget langs Akerselva.

Lenke til presentasjon av prisvinneren på DogA.no

Fram til 1980-tallet var det industri på Nedre Foss, siden da har området stor sett ligget brakk. Med Nedre Foss bypark har området blitt transformert til et attraktivt parkområde og ny aktivitet fyller stedet. 

Hovedgrepet i vinnerutkastet i konkurransen; «Flyt», var å skape en stort åpent rom, med gangforbindelser gjennom området, som gir ulike opplevelser. Den store åpne gressletta er tatt i bruk som arena for gymtimer, starten på kajakk-kurs, grilling, hundelufting, ballspill og mye mer. Gressletta er flankert av en grussti på den ene siden, og en akse fra Nordregate fram til Mølleplassen på den andre siden. Mølledrift var av de første aktivitetene ved Nedre Foss. Mølledriften er overført som motiv for flere av elementene i parken. Møllehjulet har gitt form til den sentrale plassens runde form. Flere av lekeelementene i lekelandskapet er spesiallaget for stedet, og forteller gjennom utformingen at her har det vært mølledrift tidligere. I et av lekeelementene springer det ut vann som hentes fra Akerselva. Vannet slynger seg gjennom lekelandskapet og tilbake til Akerselva. I solhellinga inntil lekelandskapet og Mølleplassen er det anlagt en tribune. I tredje opptrinn er det hogd inn friser, laget av kunstner og tegneserieskaper Lars Fiske. Motivene i frisene er utvalgt av historikere, og forteller i bilder fra Nedre Foss` historie fra 1600 fram til i dag. 

Nedre Foss bypark har fått en fisketrapp av typen vertikal slot pass. Det vil si at alle svømmedyktige organismer i Akerselva kan passere, da «trinnene» i trappa er slisser som går helt ned til elvebunnen. 

Nord i parken, ovenfor studentsiloen, er det bygd en sti med utkraging over Akerselva. Bryggestien ivaretar muligheten til å gå helt inntil Akerselva. Konstruksjonen hviler inntil restene av grunnmuren til en gammel bygård.

Parken har integrert teknisk infrastruktur slik at det er smidig å arrangere ulike typer arrangementer. Uttak for strøm og mix for store konserter står klart. Fettutskillere er lagt ned i grunnen, slik at matarrangementer skal kunne kople seg på. 

https://www.arkitekturskaperverdi.no/nedre-foss-bypark

 

The urban park at Nedre Foss, situated central in the capital between Grünerløkka and Vulkan, officially opened in 2017. This urban park naturally merges into the green infrastructure surrounding Akerselva. Through its design the park narrates a story about the Mill industry history of the place. Nedre Foss park has revitalized and transformed this unexploited land into an attractive area. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2008–2016

Areal/størrelse: 15 daa

Kostnad inkl. MVA: 40 mill. kr

Prosjektansvarlig: Line Beate Løvlien

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjetil Espedal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jardar Valand, Guro Lehne Lundquist,  Sylvia Piamonte Samuelsen og Hilda Øfsthus, alle MNLA, Sigrid Urnes og Line Beate Løvlien, landskapsarkitekter

Rådgivere/konsulenter: Norconsult: VA, konstruksjon, elektro, geoteknikk, ytre miljø, hydrologi, HMS

Entreprenør: Agro Anlegg AS

Anleggsgartner: Agro Anlegg AS

Kunstner: Lars Fiske

Priser i konkurranser: 1.premie i åpen internasjonal prosjektkonkurranse. Vinner av DOGA-merket 2019

Annet: Fotograf: Line Beate Løvlien

Norconsult AS, Sandvika og Oslo

  • Nedre-Foss-nr-01
  • Nedre-Foss-nr-06
  • Nedre-Foss-nr-03
  • Nedre-Foss-nr-07
  • Nedre-Foss-nr-10
  • Nedre-Foss-nr-02-copy

Liknende prosjekter