Ullerntunet helsehus er det første sykehjemsprosjektet i Oslo som er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent (2017).

De tre bygningene som skaper tunet består av to fløyer med et moderne uttrykk som står i kontrast til den verneverdige hovedbygningen fra 1924. Hovedbygningen fungerer som hjertet i sykehjemmet, og ligger i hovedaksen i uteanlegget. Både hovedbygg og parkanlegg er rehabilitert i samarbeid med Byantikvaren.

Store deler av hageanlegget er regulert til hensynssone bevaring. Uteanlegget er planlagt ut fra tomtens eksisterende kvaliteter. Uteområdet skal være et godt og trygt oppholdssted for beboerne, besøkende og lokalbefolkningen, og er anlagt med turstier gjennom området, sitteplasser, sansehage og regnbed.

Hovedadkomsten strekker seg i en akse fra Ullernchauseen langs eksisterende trerekke til adkomstparti på hovedbygningen. På hver side er det bevart koller med flotte trær med utendørs kunstverk av kunstnerduoen Ådlandsvik og Müller integrert.

Sansehagen er plassert på et solrikt og skjermet areal som dannes av den nye bygningskroppen. Stimulerende beplantning og gjenkjennende elementer omkranser en sti, med start og slutt på samme punkt. Mot sør terrasseres terrenget ned mot en eplehage og det er god utsikt mot fjorden.

 

Ullerntunet is the first assisted living facility in Oslo certified as BREEAM-NOR Excellent.  With guidance from the Cultural Heritage Management Office, the project preserves and enhances the site’s existing qualities. The addition of trails, comfortable seating areas and gardens provides a welcoming and safe place for residents, visitors and locals. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Ullern

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2007–2016

Areal/størrelse: 15,5 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 400 mill. kr eks. mva

Prosjektansvarlig: Omsorgsbygg Oslo KF

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: tegn_3 AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Esbjörn Kjell MNLA og Jon-Olav Haugstulen, Eli Maria Eeg-Henriksen, landskapsarkitekter

Rådgivere/konsulenter: tegn_3 AS, ÅF engineering AS

Entreprenør: Veidekke AS

Anleggsgartner: Hermansen Maskin AS

Underleverandører: TNT landskap AS

Kunstner: Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller

Arkitekt: tegn_3 AS

Samarbeidspartnere: Byantikvaren i Oslo

Annet: Fotograf: tegn_3 v/Eli Maria Eeg-Henriksen og Jiri Havran. Dronefoto: Lars Ervik

AFRY Ark Studio

  • 01_liggende_Sansehage_EMEH
  • 02_stående_Kunst-og-landkskap_EMEH
  • 07_UU-inngangsparti-verneverdig-bygg_foto-Jiri-Havran
  • 09B_paviljong_utsikt-Foto-Jiri-Havran
  • DJI_0078

Liknende prosjekter