Moss kommune har gjennomført omfattende oppgradering av alle sine kommunale barnehager. Det er MK Eiendom som drifter institusjonene, og oppgraderingen er gjort i tett samarbeid med driftsavdelingen og valgt entreprenør.

Åtte av de ni barnehagene ligger i tilknytning til naturområder. Det har vært en viktig premiss å bevare og underbygge naturpreget. Det har vært et mål å tilføre leke-elementer som framhever kreativ lek, og unngå lekeelementer som i for stor grad er forhåndsprogrammert. Det er lagt vekt på å formgi de ulike barnehagene med bakgrunn i de naturgitte premissene. Vern av trær har vært viktig. Trærne er vedlikeholdsfrie, gir naturlig skygge og trekker inn årstidene i lekearealene. Gjenbruk har vært en målsetting. Valg av type fallunderlag har gradvis endret seg gjennom perioden med oppgraderingen. På de første barnehagene var støpt fallunderlag en udiskutabel favoritt hos driftsavdelingen. Gradvis fikk landskapsarkitekten gjennomslag for at plastbelegg ikke hører hjemme i naturområder, selv om drift og vedlikehold er enklere. På de siste barnehagene var det full enighet om at kutterflis og fallsand var det beste valget totalt sett. Utfordringen har vært å samtidig tilrettelegge for tilgjengelighet for alle.  

---
Moss municipality has carried out a comprehensive upgrade of all its municipal kindergartens.
 

8 out of the 9 kindergartens are locatedadjacent to natural areas. An important premise was the preservation and reinforcement of existing natural virtues. A central objective concerned the addition of playground equipment that emphasizes creative play while generally avoiding equipment centred around structured play. Clear emphasis was put on designing the various kindergartens within the framework of the natural premises. An ambition was to reuse and salvage existing materials and equipment. The choice of playground surfacing shifted as the project progressed. Gradually acceptance increased that pour-in-place rubber does not belong in natural areas, even though maintenance would be easier. Once the work on the final kindergarten started, there was complete agreement that wood chips and pea-gravel were better options. The challenge that remained was combining these types of surfacing with accessibility to the playground. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Moss, Østfold

Oppdragsgiver: MK Eiendom

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2019–2022

Areal/størrelse: 9 ulike barnehager, varierende størrelse

Kostnad inkl. MVA: 25 mill. kr (eks. mva.)

Prosjektansvarlig: Marcela Lie, MK Eiendom

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Åsa Hjorth MNLA (prosjekteringsfase) og Maria Thøgersen Eide MNLA (byggefase)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ida Skjoldager MNLA

Entreprenør: SL Steinlegging AS

Anleggsgartner: SL Steinlegging AS

Underleverandører: Høyt & Lavt Parksystem

In Situ AS

  • In situ 1_
  • In situ 2_
  • In situ 4
  • In situ 3_

Liknende prosjekter